En blanding i alder er best på arbeidsplassen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Aldersspredning på jobben er best

Ledere har en nøkkelrolle når det gjelder å rydde bort fordommer mot eldre arbeidstakere i arbeidslivet, mener den svenske lederorganisasjonen Ledarna.

Publisert

Alder er en av de vanligste årsakene til å kjenne seg diskriminert i arbeidslivet, skriver det svenske nettstedet prevent.se. Den generelle innstillingen i samfunnet har lenge vært at man skal satse på de som er unge.

Dette er et problem ettersom behovet for arbeidskraft øker i takt med at befolkningen eldes.

Trøtte, umotiverte til kompetanseutvikling og redde for ny teknikk. Det råder mange stereotype bilder av eldre i arbeidslivet. Men også yngre kjemper mot forutinntatte meninger.

– Jeg mener det er feil å tro at eldre som går ut av arbeidsmarkedet gir plass for yngre. Arbeidsmarkedet er ikke noe «nullsumsspill», sier Anna Thoursie, sjefsøkonom hos fagforbundet Ledarna.

Synliggjør fordommene

Det viktigste tiltaket for å beholde medarbeidere lenger, er å synliggjøre fordommene, både mot eldre og yngre. For unge medarbeidere kan det for eksempel dreie seg om at de bytter arbeidsplass ofte og ikke synes det er viktig med en trygg ansettelse.

– Lederne må møte den enkeltes individuelle behov i hele arbeidslivet, sier Anki Udd.

Fordelene med en spredt aldersfordeling i arbeidsgruppa er mange.

– Det bidrar med ulike erfaringer som gir gruppen større muligheter til utvikling, innovasjon og økt trivsel, sier Udd.

Eldre gir kompetanse og trygghet

Eldres lengre erfaring i yrkeslivet kan bidra med spesialkompetanse, trygghet og ettertenksomhet. Yngre kan være mer endringsvillige og pådrivere når det kommer til tekniske nyheter. Ofte krever yngre mer tilbakemelding og veiledning av leder.

– Dette er det viktig å kjenne til som leder, men samtidig ikke la seg styre av. Det viktige er derimot å se individet, sier Udd.

Alder er bare én av faktorene som påvirker. Kjønn og etnisitet er andre ulikheter som kan gjøre en gruppe mer dynamisk.

(prevent.se)

Powered by Labrador CMS