Sosial støtte og handlingsrom oppveier ikke høye jobbkrav. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Sosial støtte og handlingsrom oppveier ikke høye jobbkrav. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Senk jobbkravene og unngå utbrenthet

Det er en myte at høye jobbkrav kan kompenseres med økt handlingsrom og sosial støtte. Kravene i seg selv kan føre til utbrenthet, viser nye forskning.

Publisert

Forskerne Anna-Carin Fagerlind Ståhl og Christian Ståhl ved Linkøpings universitet i Sverige har forsket på utbrenthet og arbeidsmiljø, skriver ledernett.no. Resultatene viser at hvis utbrenthet skal forebygges, må arbeidsgiveren senke kravene til medarbeiderne. Sosial støtte og handlingsrom er i seg selv viktig, men det oppveier ikke den negative effekten av for høye krav i jobben.

– En myte

– Nei, det er ikke mye som støtter antakelsen om økt selvbestemmelse og god sosial støtte kan kompensere for høye jobbkrav. Vår forskning bekrefter at det er en myte, sier psykolog Anna-Carin Fagerlind Ståhl som tok sin doktorgrad med denne avhandlingen.

Sammen med forskere i Toronto i Canada har de analysert svar fra medarbeidere i sju større organisasjoner. Drøyt 1700 personer har svart på en spørreundersøkelse om hvordan de oppfatter krav, handlingsrom og sosial støtte i jobben. De har også svart på spørsmål om symptom på utmattelse. Resultatene er like, uansett arbeidsplass og type arbeid: Høye krav kan føre til utbrenthet uansett hvor stort handlingsrom eller hvor god sosial støtte du har på jobben. Du kan ikke kompensere høye arbeidskrav med andre positive aspekter i arbeidsmiljøet.

Stress og sykmeldinger

Christian Ståhl forsker på sykmeldinger ved Lindkøpings universitet.

– Stadig flere sykmeldes på grunn av stressrelaterte plager. Psykiske lidelser er i dag den største årsaken til sykmeldinger i Sverige. Vår studie peker på behovet for å bedre arbeidsmiljøet ved å senke kravene før problemene blir for store, sier han.

Forskerne poengterer at arbeidsgivere relativt enkelt kan finne ut hvordan medarbeiderne opplever arbeidssituasjonen, og om kravene ligger på et akseptabelt nivå eller ikke. Dette kan for eksempel gjøres ved hjelp av medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler.

– Man må minske arbeidsmengden eller arbeidstempoet for dem som signaliserer at de har for mye å gjøre. Økte jobbkrav medfører økt risiko for utbrenthet, sier Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Det handler i stor grad om hvordan arbeidet er organisert. Men ansvaret havner altfor ofte på den enkelte medarbeideren, i stedet for på arbeidsplassen.

– Det er forebyggende arbeid på organisasjonsnivå som kreves, ikke flere mindfulness-kurs, avslutter Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

(ledernett.no)

Powered by Labrador CMS