Håndeksem er den vanligste arbeidsrelaterte hudsykdommen i Norge. Grønne frisører - som Floke frisør i Fredrikstad - har tatt i bruk mer allergivennlige kjemikalier. Les mer om dette i neste nummer av HMS-magasinet. (Foto: Jan Tveita)

Frisk hud på en frisk arbeidsplass

Arbeidsrelatert hudsykdom fører til sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Nå kan internasjonalt samarbeid på området bidra til å forebygge hudplagene mer effektivt.

Publisert

Litt over ti prosent av yrkesaktive nordmenn – drøyt 250 000 personer – oppgir å ha hudplager. En av fem av disse, cirka 53 000 personer, oppgir jobben som eneste eller delvis årsak, skriver Stami på sine nettsider.

Håndeksem vanligst i Norge

Håndeksem er den mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommen i Norge, men hudplager kan også oppstå i ansiktet og/eller på andre deler av kroppen. Elveblest og plateepitelkarsinom på huden kan også være forårsaket av eksponeringer på arbeid. Arbeidsrelatert hudsykdom fører til sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

En reduksjon er mulig

Norske studier tyder på at det er potensial for å redusere forekomsten av arbeidsrelaterte hudproblemer og langtidssykefravær med tiltak som fjerner eller reduserer hudeksponeringer i arbeid, som for eksempel hudkontakt med vann, rengjøringsmidler, olje- og skjærevæsker, biologiske materiale, avfall og fysiske faktorer som for eksempel tørr luft og kulde.

Det er fullt mulig å holde frisk hud i alle jobbsituasjoner. Men dette krever konkrete tiltak som fjerner, erstatter og/eller reduserer yrkeseksponeringer som kan føre til hudsykdom. Forbedring i rapporteringssystemer for arbeidsrelatert hudsykdom vil også kunne bidra til effektiv forebygging.

Et godt systematisk HMS-arbeid bidrar

Godt systematisk HMS-arbeid med opplæring om hvordan man holder en frisk hud på jobb, riktig bruk av hansker og fuktighetskrem bidrar til å unngå arbeidsrelaterte hudproblemer.

En tidlig diagnose og behandling hjelper med å unngå at hudproblemene blir langvarige. Dette krever ofte samarbeid mellom hudlege, arbeidsmedisiner, fastlege og bedriftshelsetjenesten.

En effektiv forebygging av hudsykdommer har hittil strandet på mangel på felles standarder, men nå har forskere kommet fram til en internasjonal enighet på området. Nye standarder vil styrke mulighetene for å forebygge hudsykdommer.

Felles utfordring i Europa

Arbeidsrelaterte hudsykdommer er blant de hyppigste og mest kostbare arbeidsbetingede sykdommer i hele Europa, og EU-kommisjonen har nylig slått fast at manglende forebygging av arbeidsrelaterte hudsykdommer er et samfunnsmessig problem som må prioriteres. I og med at utfordringene er de samme over landegrenser, bør berørte ansatte med arbeidsrelaterte hudsykdom vurderes og behandles likt.

Mangel på en felles definisjon på arbeidsrelatert hudsykdom, betydelig underrapportering, sen diagnostisering, manglende primær forebygging på arbeidsplassene, misvisende og lite oppdatert informasjon om allergifremkallende og irriterende stoffer på produktdatabladene er noen av de felles utfordringene Europa står ovenfor når det gjelder forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom.

I en nylig publisert studie ledet av Jose Hernán Alfonso, overlege ved Stami, ble det for første gang definert internasjonale standarder for forebygging av arbeidsrelaterte hudsykdommer.

– Tidligere anbefalinger var definert av en britisk ekspertgruppe, men dette er første gang standarder er definert på tvers av landegrensene, med deltakelse og konsensus fra ca. 100 eksperter fra hele Europa. Det tas også med andre aspekter som ikke var fanget opp tidligere, sier han.

Standarder for forebygging

Det er definert standarder for både forebygging, diagnostisering og behandling av arbeidsrelatert hudsykdom. Implementering av disse standardene vil kunne bidra til å redusere forekomsten av arbeidsrelatert hudsykdom samt de negative konsekvensene.

– Det er en økning i forskningsaktivitet og interesse innenfor feltet arbeidsrelaterte hudsykdommer i Norge, både på Stami, øvrige arbeidsmedisinske avdelinger, bedriftshelsetjenesten og partene i arbeidslivet, forteller Alfonso.

Han ser med optimisme på mulighetene for at forebygging av hudsykdommer i arbeidslivet skal bli langt bedre med de nye standardene som nå er utarbeidet.

Du kan lese mer om dette temaet på Stamis nettsider.

(stami.no)

Powered by Labrador CMS