Verneingeniør Ola-Jens Harsem fra Alna HMS-senter måler støyen fra vinkelsliperen til hovedverneombud Kjetil Diskerud i S-Bygg. (Foto: Jan Tveita)

Ikke lett å måle støy

Å måle støy nøyaktig er ikke lett. Nye forskningsbaserte retningslinjer skal gi bedre kvalitet på støymålingene. De skal også gjøre det enklere for bedriftshelsetjenesten å følge internasjonale standarder.

Publisert

Hvordan kan vi kvalitetssikre støymålinger på arbeidsplassen? Det er kjernespørsmålet i de nye retningslinjene som Företagshelsans riktlinjegrupp (Bedriftshelsetjenestens retningslinjegruppe) står bak, skriver det svenske nettstedet prevent.se. Dette er de første retningslinjene innenfor dette tekniske området, ifølge nettstedet.

Kvaliteten varierer

– Støymålinger er et prioritert område av flere årsaker, forklarer Jörgen Eklund, professor ved KTH. Dels har Arbetsmiljöverket (det svenske Arbeidstilsynet) blitt oppmerksom på at støymålingene som bedriftshelsetjenesten utfører, ofte ikke holder tilstrekkelig kvalitet. Dels finnes det internasjonale standarder for hvordan denne typen målinger skal gjøres. Dette er standarder som ikke er så godt kjent i Sverige og som bedriftshelsetjenesten vanligvis ikke bruker. De nye retningslinjene bygger på standardene, men skal være enklere å forstå.

Komplekse standarder

– Standarder er matematisk veldig komplekse og omfattende. De er kompliserte å sette seg inn i, sier Eklund. Det dreier seg blant annet om at du må bedømme usikkerhetsgraden i målingene, som kan være avhengig av tid og sted.

Det er viktig at støymålingene blir foretatt standardisert, slik at det ikke spiller noen rolle for resultatet hvem som utfører dem. I motsatt fall kan ikke de støyverdiene som framkommer brukes for sammenlikning over lengre tid.

– Att kvaliteten av støymålingene blir bedre, har også betydning for at bedriftshelsetjenesten skal betraktes som en profesjonell aktør, mener Eklund.

Retningslinjene beskriver hvordan målingene skal utføres, hva du bør tenke på og hvordan du vurderer usikkerheten knyttet til målingene. De beskriver også hvordan rapportene skal se ut og hva de bør inneholde.

Rettet mot verneingeniører

Retningslinjene retter seg først og fremst mot verneingeniørene i bedriftshelsetjenesten. Men de skal også kunne brukes av andre som gjør støymålinger, for eksempel bedriftens egne folk og eksterne arbeidsmiljøkonsulenter.

Støymåling med app

Et avsnitt i retningslinjene handler om støymåling ved hjelp av apper i mobiltelefonen. Støyapper er en svært enkel metod for screening, betoner Jørgen Eklund. De måler ikke like presist som en profesjonell støymåler. Appene er også avhengige av kvaliteten på mobiltelefonen. De virker forskjellig for ulike typer støy.

– I retningslinjene finner du tips om hvordan appene kan brukes og hva du kan stole på, sier Eklund.

(prevent.se)

Powered by Labrador CMS