(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Hårfin grense mellom rå sjargong og krenkelser

Mange av dem som gjennom #Metoo-kampanjen har stått fram om seksuell trakassering, har jobbet i arbeidsmiljøer med rå sjargong og hardt klima. Risikoen for seksuelle trakassering øker i miljøer der det ikke er et samstemt syn på hvor grensen går.

Publisert

Hva slags sjargong du har på arbeidsplassen, har stor betydning for arbeidsmiljøet, skriver prevent.se. Men grensen mellom en tøff sjargong og ren trakassering er ikke alltid like lett å dra, mener Pernilla Alexandersson, likestillingsekspert og daglig leder av Add Gender, som hjelper bedrifter med likestillings- og mangfoldsarbeid.

Ingen kjønnsforskjeller

– Både kvinner og menn kan trives i et miljø der man spøker høyt og lavt, det har ikke med kjønn å gjøre. Men det som gjør det litt innviklet, er at spøk, gester, ord eller fysisk kontakt kan være uønsket og krenkende for én person, men ikke nødvendigvis for en annen. Og en rå sjargong med spøk som tenderer til å gå over grensen, er ikke helt uvanlig på arbeidsplasser rundt om i landet. Om sjargongen ikke faller i god jord, risikerer den å påvirke prestasjonene til hele gruppa og til og med gjøre medarbeiderne lettere syke og mer mottakelige for stress. Seksuell trakassering og overgrep kan også skje overalt – til og med på de «beste» arbeidsplassene, poengterer Alexandersson.

Uklare grenser verst

– Risikoen øker i miljøer der det hersker uvitenhet om hvor grensen går, der det mangler en handlingsplan, og der det er en utbredt taushetskultur, og dette har ingen sammenheng med noen spesiell bransje, sier Alexandersson. Men det kan være lettere sagt enn gjort å være alene om å agere og irettesette arbeidskamerater som du synes oppfører seg ille. Da risikerer du å få skylda for den kjedelige og daffe stemningen. Det kan også være andre omstendigheter som gjør det ekstra vanskelig å si ifra. Du skiller deg kanskje ut i et manns- eller kvinnedominert miljø, er nylig uteksaminert, grønn på jobben, eller så føles konsekvensene av å snakke helt enkelt for alvorlige.

Strenge rutiner skaper taushetskultur

– På min første arbeidsplass hadde de en policy at om noen ble anmeldt for seksuell trakassering, så skulle vedkommende sparkes umiddelbart. Det er feil. Om terskelen for å snakke blir for høy, det vil si om en kollega trolig kommer til å få sparken, kan det i praksis føre til en taushetskultur. Derfor er det mye opp til ledelsen å ta kontroll over situasjonen i en tidlig fase - før den risikerer å spore av, ifølge Alexandersson.

– Mange arbeidsplasser har tydelige visjoner og verdigrunnlag, men mangler rutiner for hvordan trakasserier skal håndteres eller forebygges. Ved å tegne en sti med uttalte grenser og rammer som arbeidsgrupper holder seg innenfor, blir det også lettere å se når noen tramper utenfor den stien, uansett sjargong, konkluderer Alexandersson.

(prevent.se)

Powered by Labrador CMS