(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Vikarlærer ble ikke diskriminert

Fordi en muslimsk vikar ved Ekeberg barneskole i Oslo av religiøse årsaker ikke ville håndhilse på kvinner, mistet han jobben. Diskrimineringsnemnda sier at skolen ikke diskriminerte vikarlæreren.

Publisert

Den religiøse mannen i 40-årene klaget skolen og Nav inn for Diskrimineringsnemnda, fordi han ikke fikk fortsette som ventet i et vikariat som lærer og assistent på barneskolen.

Årsaken var at han av religiøse årsaker nektet å håndhilse på kvinner, melder NRK.

Nå har Diskrimineringsnemnda konkludert: Skolen diskriminerte ikke læreren da skolen ikke forlenget vikariatet.

Likestilling mellom kjønn viktigst

– Dersom en skulle tillegge konservativ praksis innenfor en religion avgjørende vekt, ville dette kunne være uheldig for en ønsket samfunnsutvikling. Bakgrunnen for at likestilling mellom kjønnene som ideal står såpass sterkt i Norge, er blant annet at religiøs konservatisme har måtte vike ved konflikt, sier nemndleder i saken, Ivar Danielsen.

– Vi sa hele tiden at det var et problem, vi sa aldri at vi aksepterte det. Vi var likevel åpne for inkludering og ville gi ham en mulighet, sa tidligere rektor ved Ekeberg barneskole, Bente Alfheim, til Dagsavisen, som omtalte saken først i august.

Skolen var klar over at den muslimske mannen ikke håndhilste på kvinner da de ansatte ham i april i fjor, men ønsket likevel å gi ham arbeidserfaring. Skoleledelsen skal etter hvert ha mottatt flere klager fra kvinnelige lærerkolleger som følte seg krenket over at mannen ikke ville ta dem i hånden.

Klaget til nemnda

Til slutt bestemte skolen seg for at mannen ikke fikk fortsette å jobbe hos dem, med mindre han endret sin praksis og begynte å håndhilse på personer av begge kjønn. Dette mente mannen var urimelig, og klaget derfor Ekeberg barneskole og Nav inn for Diskrimineringsnemnda.

Mannen, som så langt kun har uttalt seg til Dagsavisen i sommer, sa selv dette om hvorfor han ikke vil håndhilse på kvinner:

– Folk tror det er fordi jeg ser ned på kvinner, men jeg prøver ikke å være kjip med noen i det hele tatt. Tanken er å skape færre fristelser. Min forståelse av islam er at dette er et forbud fra Profeten – fred være med ham – og da følger jeg det.

(nrk.no)

Powered by Labrador CMS