(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Slik er arbeidstidene i påsken

Påsken står for døra, og det er mange som lurer på reglene for arbeidstid. I forbindelse påsken er det to arbeidsdager som ikke er helt som andre arbeidsdager: Onsdag før skjærtorsdag og påskeaften.

Publisert

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Camilla Schie-Veslum sier at onsdagen i påskeuka i utgangspunktet er vanlig arbeidsdag for arbeidstakere som jobber på dagtid.

– Jobber du vanlig arbeidstid fra 8-16, har du ikke krav på å få gå hjem tidligere onsdag før skjærtorsdag, med bakgrunn i arbeidsmiljøloven. Ifølge loven skal det være arbeidsfri fra klokka 18 dagen før søn- og helgedager. Det betyr at dersom det skal arbeides etter kl. 18 denne onsdagen, så må vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt, sier Schie-Veslum.

Vilkåret for at det skal være tillatt med søndagsarbeid er at «arbeidets art gjør det nødvendig». Vanlig kontorarbeid vil dermed ikke være tillatt etter klokka 18 onsdag før skjærtorsdag.

Mange har avtale om kortere dager

Selv om onsdagen før skjærtorsdag i utgangspunktet er normal fram til klokken 18, er det mange som har avtaler om kortere arbeidstid denne dagen. I hovedtariffavtalen for Staten heter det for eksempel at arbeidstakeren har fri fra klokka 12 onsdag før skjærtorsdag «så lenge tjenstlige hensyn tillater det».

I hovedtariffavtalen for KS heter det at arbeidstakere med ordinær dagarbeidstid slutter klokken 12.00 onsdag før skjærtorsdag, uten trekk i lønn.

– Andre kan ha avtale om å slutte for eksempel klokka 13 eller 14, så her må man sjekke avtalene som gjelder den konkrete virksomhet, sier Camilla Schie-Veslum.

Påskeaften

Påskeaften, altså lørdagen i påskehelga, gjelder samme regler som på julaften og pinseaften.

– I arbeidsmiljøloven heter det at det skal være arbeidsfri fra klokka 15 på jul-, påske- og pinseaften. Det innebærer at arbeid etter klokka 15 på påskeaften er å se på som søndagsarbeid. Dermed er det bare tillatt å jobbe hvis arbeidets art gjør det nødvendig, sier Schie-Veslum.

Søndag er søndag

Camilla Schie-Veslum (Foto: Infotjenester)
Camilla Schie-Veslum (Foto: Infotjenester)

Når det gjelder de to søndagene i påsken, så er de å se på som ordinære søndager etter arbeidsmiljøloven.

– Søn- og helgedagsarbeid er regulert i arbeidsmiljølovens paragraf 10-10, og denne bestemmelsen gjelder alle røde dager på kalenderen. Hvis dere skal jobbe på en rød dag, enten det er en ordinær søndag, palmesøndag eller første påskedag, så skal vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt, sier Schie-Veslum.

(Infotjenester)

Powered by Labrador CMS