HMS-K leder Stein Olav Lervik mottok Sikkerprisen sammen med konsernsjef Lars Bangen i Infratek Norge av (t. h.) konserndirektør Håkon Borgen i Statnett. (Foto: Statnett)

Sikkerhetspris til elektroentreprenør

Statnetts sikkerpris gikk i år til elektroinstallatørselskapet Infratek.

Publisert

Installatørselskapet får prisen for forberedende arbeider med å fornye Sogn transformatorstasjon i Oslo, heter det i en pressemelding fra Statnett.

–Infratek har vist god progresjon i sitt HMS-arbeid med stor vilje til kontinuerlig læring og forbedring. De har gjennomført prosjektet med tydelig HMS-fokus og uten alvorlige skader. De demonstrerer en god forståelse for sin rolle som entreprenør, og gir samtidig oss mer forutsigbarhet som byggherre gjennom å påpeke risiko gjennom planleggingen, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

– Vi vil også peke på deres målrettede innsats for å redusere ulemper for naboer og nærmiljøet rundt anleggsplassen.

Sikkerprisen en lagseier

– HMS er grunnmuren i vår virksomhet og en del av vårt DNA, vi er derfor utrolig stolte av å motta prisen som en anerkjennelse av vårt arbeid, forteller HMS-K leder Stein Olav Lervik, som mottok prisen sammen med konsernsjef Lars Bangen i Infratek Norge. – Dette er virkelig en lagseier, og gir oss fantastisk motivasjon for videre å utvikle oss.

– Vi har gode erfaringer med Infratek og den jobben de har gjort for oss på Sogn transformatorstasjon, og prisen går fortjent til en entreprenør som har prestert godt. Her har entreprenør og byggeledelse jobbet godt sammen, og alle har vært sitt ansvar bevisst, sier Borgen.

HMS skal være første prioritet

Statnett har etablert Sikkerprisen for å rette oppmerksomheten på gode HMS-prestasjoner. HMS og SHA står øverst på agendaen i alle Statnetts utbyggingsprosjekter. – Vi vil vise at vi legger stor vekt på helse, miljø og sikkerhet i all vår virksomhet. Vi har høye forventninger til alle som utfører oppdrag for oss, og vi ønsker å fremme læring på tvers av prosjekter og selskaper. Å trekke fram de som gjør en god jobb, er en måte for oss å bidra til dette på. Samtidig håper vi at prisen motiverer vinnerne til å jobbe like godt og systematisk fremover, sier Borgen.

(Pressemelding fra Statnett)

Powered by Labrador CMS