(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Vil ikke ha syke barn på jobben

Er barnet ditt for uopplagt til å gå på skolen eller i barnehagen, og du ikke får kabalen til å gå opp hjemme, kan siste utvei være å ta barnet med på jobb.

Publisert

Men et flertall av danskene er ikke så begeistret for at folk tar med seg syke barn på jobb, viser en undersøkelse som YouGov har foretatt for Søndagsavisen. 59 prosent synes at det er irriterende at kollegaer tar syke barn med på jobb fordi det utsetter andre for smittefare. 35 prosent synes ikke at det er ok å få besøk av syke barn og voksne. Er man syk, skal man holde seg hjemme.

Hvorfor er de med?

Arbeider du et sted der det ikke er uvanlig at syke barn tas med på arbeid, er det viktig å snakke om årsakene til at det skjer, mener June Halvorsen, arbeidsmiljøkonsulent i HK/Privat.

– Dette bør være en anledning til å ta diskusjonen om det er fordi du er så presset med arbeidsoppgaver at du ikke har tid til å bli hjemme med et sykt barn. For er det virkelig en slik arbeidsplass vi ønsker å ha? spør hun.

– Føler vi oss forstyrret av syke barn på arbeidsplassen, skal vi ikke gå rundt og hviske om det i krokene , men heller gå til den tillitsvalgte, arbeidsmiljørepresentanten eller ledelsen og spørre om det finnes en personalpolitikk på området.
–Har dere ikke det, må dere lage det. Det er ledelsens oppgave å lage reglene og ikke den enkelte medarbeiders problem å forholde seg til sine kollegaers syke barn, forklarer hun.

Vis forståelse

Er det mangel på barnepass eller stort arbeidspress som er årsaken til at et barn er med mor eller far på arbeid, bør ledelsen være oppmerksom på det.
– Ledelsen må forholde seg fornuftig til at en del av det å være menneske, er at vi kan bli syke, og det kan våre barn også, så det må kunne være plass til det i vårt arbeidsliv. Er man presset, og har man en policy på arbeidsplassen om at syke barn ikke bør tas med, må ledelsen vise forståelse for at man heller blir hjemme og legger arbeidet til en annen tid av døgnet, understreker hun.

(lokalavisen.dk)

Powered by Labrador CMS