(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Bedriften med frie arbeidstider

Helt frie arbeidstider – hva gjør det med en arbeidsplass? For et svensk internettselskap har fleksibiliteten ført til økt lønnsomhet og større trivsel. Men skal det fungere, kreves det tillit og tydelige individuelle mål.

Publisert

Kloken halv sju om morgenen en vanlig hverdag er det tomt på mange kontorer, men i internettselskapet Invise i Stockholm er de første ansatte allerede på plass, skriver chef.se. En av dem er Camilla Agardh, i selskap med medarbeidere som av en eller annen grunn – henting av barn i barnehage eller trim før treningsstudioet fylles opp – vill gå hjem et par timer tidligere på ettermiddagen.

– Selv er jeg et riktig morgenmenneske, men andre fungerer ikke før klokken tolv, sier Camilla.

Etablér rutiner

– Vi anbefaler at man har en rutine for hvordan man jobber, for vi har tro på at de fleste har godt av det. Men det er opp til hver og en. På møter må man selvsagt delta.

– Lenger enn dette strekker ikke reglene seg for tilstedeværelse på kontoret til selskapet i Stockholm sentrum. Også med tanke på arbeid utenfor kontoret er bedriftens innstilling å være fleksibel.

– Vi har en medarbeider som bor i Malmö og som er her rundt en gang i måneden. En annen går på pappapermisjon på deltid denne våren, og da kommer han til å bo i Italia og jobbe derfra.

De fleste velger kontoret

Men Camilla Agardh understreker at de fleste likevel velger kontoret.

– Min tanke er at dersom mange velger å jobbe hjemmefra, så gjør de det av en grunn. Da bør vi kanskje ta et blikk på kontoret og se hvordan vi har det her.

Inspirasjonen til systemet hentet de to gründerne Camilla Agardh og Fredrik Fernström fra blant annet det amerikanske selskapet Basecamp, som under det tidligere navnet 37 signals ble kjent for flere bestselgende bøker om det nye digitale arbeidslivet.

– Men fremfor alt reflekterte vi over oss selv. Dersom dette fungerer bra for meg, må det jo være ok at også andre gjør det, sier Camilla.

Da fie arbeidstider ble innført på Invise for fire år siden, besto selskapet av fem-seks ansatte. I en testperiode gjaldt det at alle skulle være på plass i det minste noen timer rundt lunsj hver dag. Deretter gikk lederne og medarbeiderne i tenkeboksen. Alle var for å fortsette, i helt frie former.

I dag logges timer som debiteres til kunder, men for øvrig trenger ingen å gjøre rede for sin arbeidstid. Selskapet tilpasser individuelle mål og følger opp alt arbeid både internt og mot kunder

– Det er en av de faktorene som er viktig for å lykkes at hver person vet hva som forventes av vedkommende, sier Camilla Agardh til chef.se.

(chef.se)

Powered by Labrador CMS