Haukelitunet ved E134 er bare ett av flere steder som er permanent stengt eller har automatisk nattstenging. Dette toalettet stenges med automatisk lås kl. 22:00. (Foto: Petter Røed.)
Haukelitunet ved E134 er bare ett av flere steder som er permanent stengt eller har automatisk nattstenging. Dette toalettet stenges med automatisk lås kl. 22:00. (Foto: Petter Røed.)

Møter Korona-stengte toaletter

Sjåførene som skal holde landet i gang under Korona-situasjonen, møter stadig flere stengte toaletter langs veiene. Yrkestrafikkforbundet (YTF) ber Statens vegvesen om å innføre tiltak.

Publisert

Leder for YTF logistikk Jan Arne Laberget sier i en pressemelding at sjåførene er fortvilet.

– Det er i utgangspunktet altfor få døgnhvileplasser, toaletter og andre fasiliteter langs vegene for yrkessjåfører. I forbindelse med Corona-situasjonen har det gått fra vondt til verre, uttaler Laberget.

Mange steder langs norske veger har toaletter blitt stengt, trolig av smittevernhensyn, i tillegg til at mange allerede var vinterstengt. I tillegg har mange spisesteder blitt stengt på grunn av smittevernsituasjonen, dermed er også disse fasilitetene stengt for sjåførene.

– I kombinasjon med lemping på kjøre- og hviletider, har dette ført til at svært mange sjåfører ikke får mulighet til å gå på toalettet. De steder der det er åpent, er det større pågang og dermed ofte svært dårlig hygiene. Med tanke på smitte er det derfor viktig at renholdet trappes kraftig opp, poengterer Laberget.

Nødvendige tiltak

Yrkestrafikkforbundet vil derfor be om at det settes i verk følgende tiltak:

· Stengte toaletter langs norske veger åpnes.

· Rengjøring og vedlikehold av toaletter, døgnhvileplasser og andre steder der yrkessjåfører kan stoppe langs vegen, trappes kraftig opp.

– Vi må sørge for å ta vare på sjåførene nå i denne krevende tiden. De jobber utvidede vakter for å levere nødvendige varer til befolkningen. Da må de også ha krav på hygieniske og verdige forhold, avslutter Laberget.

(Pressemelding fra Yrkestrafikkforbundet)

Powered by Labrador CMS