Lettere å få smittevernutstyr til Norge

EU har åpnet for at helsearbeidere kan benytte smittevernutstyr som ikke fullt ut oppfyller gjeldende krav. De nye tilpasningene i kravene vil gjøre det enklere for Norge å kunne dekke behovet for smittevernutstyr.

Publisert

– Vi ser at det er et stort behov for smittevernutstyr i denne krevende situasjonen vi er i nå. Det er utrolig viktig at disse tilpasningene har kommet på plass, slik at Norge får tilgang på det utstyret vi trenger for å beskytte de som står fremst i kampen mot korona-viruset, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Veiledende – ikke bindende

Tirsdag ble en tilsvarende anbefaling vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Norge støttet at dette også skulle gjelde for de tre EØS/EFTA-landene. Anbefalingene som ble vedtatt er ikke bindende, men vil fungere som en veileder til hvordan gjeldende regelverk for slikt utstyr skal praktiseres i den situasjonen som nå har oppstått.

Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere gjort nasjonale regelverksendringer med grunnlag i smittevernloven, som gjør at det kan unntas fra krav til smittevernutstyr i gjeldende regelverk.

Sikre førstelinjen

– Det viktigste vi gjør nå er å sikre at de som står i førstelinjen i kampen mot viruset har det de trenger, slik at de kan gå trygt på jobb. Selv om det kan gjøres et unntak, må smittevernutstyret oppfylle nødvendige krav til sikkerhet som CE-merkingen vanligvis ivaretar slik at pasientsikkerheten og brukerne ivaretas, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

(Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet)

Powered by Labrador CMS