Sykepleierutdanningen i Kautokeino får en egen samisk retning fra 2021. (Foto: Colourbox)

Samisk sykepleierutdanning klar fra neste år

– Det er viktig med helsepersonell som både har samisk kulturforståelse og kan kommunisere godt med mennesker på de samiske språkene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Publisert

Fra 2021 blir det opprettet en egen samisk sykepleierutdanning i Kautokeino. Utdanningen skal få sin egen nasjonale retningslinje på samisk.

Det er Sametinget som har ønsket seg en egen forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning. Det støtter nå Kunnskapsdepartementet.

For at perspektiver fra alle de samiske språksamfunnene skal trekkes inn i arbeidet fra starten av, blir Nord universitet bedt om å delta i dette arbeidet sammen med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) og Samisk høgskole. Retningslinjen skal i denne omgang oversettes til nordsamisk siden det er UiT og Samisk høgskole som skal gi utdanningen når den starter opp.

– Sykepleierutdanningen i Kautokeino blir et viktig desentralt utdanningstilbud, og skal bidra til at særlig kommunehelsetjenesten i regionen får dekket det behovet de har for sykepleiere. Med en egen tilpasset retningslinje vil utdanningen gi en kompetanse som ivaretar samiske pasienters behov. I tillegg vil retningslinjene selvfølgelig også legge til grunn de samme kravene og sluttkompetanse som for annen sykepleierutdanning, sier Asheim.

Utviklingen av nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning vil gjøres i et samarbeid mellom Rethos der fire departementer er med, UiT, Nord universitet og Samisk høgskole.

(regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS