Sykehuset-i-Østfold

Samme system for kjemikaliehåndtering

Sykehus-Norge bruker nå samme programvare for kjemikaliedokumentasjon og risikovurdering. Nyeste tilskudd er de siste enhetene i det nye sykehuset på Kalnes i Østfold.

Publisert

Åse Berit Mathisen og Øyvind Olsen, Sykehuset i Østfold. (Foto: EcoOnline)

– Tidligere jobbet vi i helt ulike systemer. Dette vil bidra til et tettere samarbeid mellom oss og andre sykehus i foretaket, sier Øyvind Olsen, yrkeshygieniker, kjemiker og kjemiingeniør.

Sykehuset på Kalnes åpnet 4. mai i år. I november flyttes de siste delene av Sykehuset i Østfold Fredrikstad inn. Da er sykehuset i full drift.

Norsk leverandør

Programvaren for kjemikaliedokumentasjon leveres av Tønsberg-bedriften EcoOnline. Avtalen med Sykehuset i Østfold ble signert i høst.

Denne programvaren er et verktøy der både brukere og leverandører bidrar til at databasen er fullspekket med oppdaterte sikkerhetsdatablad, noe som er lovpålagt å ha tilgjengelig for alle virksomheter som har befatning med kjemikalier. Programvaren er dessuten utstyrt med et risikovurderingsverktøy. Dette er et todelt system, der stoffets iboende egenskaper utgjør en del, og den lokale, fysiske bruken utgjør en annen. Når stoffets iboende egenskaper er risikovurdert av en bruker, er den delen av jobben gjort, og andre brukere av samme stoff kan konsentrere seg om den lokale delen av risikovurderingen. I virksomheter som helseforetakene innebærer dette en betydelig effektivisering av ressursene.

Samarbeider om risikovurdering

Avtalen innebærer blant annet at alle tilsatte ved norske sykehus kan samarbeide om risikovurderinger knyttet til enkelte stoff.

– Systemet er et veldig viktig verktøy for oss nå. Samlokaliseringen her på Kalnes betyr at vi får mange nye reagenser inn i en svær, ny analysepark. På den måten blir ting nå enklere, men så blir mengden samtidig større, og da må vi bli enda flinkere på risikovurdering. På det feltet er det mye å hente på samarbeid på tvers av sykehusene, noe som blir vesentlig lettere med alle parter på samme system, sier Olsen.

Han forklarer at det har vært et ønske om å samkjøre denne delen i ett system. Det har kommet signaler nå om at alle sykehusene bør ha samme system. Vi har ikke vært misfornøyd med det systemet vi har hatt, men vi var alene om det i hele Sykehus-Norge, og grunnen til det er at vi var veldig tidlig ute. Jeg tror at vi var det første sykehuset som hadde et oppdatert stoffregister, og det er helt tilbake til 1996, sier Øyvind Olsen

Støtte fra Rikshospitalet

Hva er fordelene ved å bruke samme system som de andre sykehusene i helseforetakene?

Vi har jo hatt samarbeid tvers av foretakene tidligere også, men det var begrenset hvor langt det samarbeidet kunne gå i og med at vi jobbet i helt ulike systemer som ikke snakket sammen. Olsen regner med at sykehusene vil få et tettere samarbeid, og særlig på substitusjons- og risikovurderingsarbeidet. Her får vi støtte fra Rikshospitalet, som er veldig flinke på nettopp det. De har jo også fått tilgang til både vårt og alle de andre sykehuskartotekene, og kan gå inn og gjøre dyptgående analyser. Det er flere av tingene som vi må jobbe med her nå som krever relativt mye arbeid og mye kunnskap. Dette kan ikke alle ta del i, og da er det viktig at vi har noen spesialister på det som kan hjelpe de andre sykehusene.

Olsen har selv jobbet i systemet, og har vært med på å gjennomføre overgangen til det nye.

Viktig med oversikt

– Det blir viktigere og viktigere å ha full oversikt over kjemikaliene. Det som også trengs, er at lovgivningen går så langt at det blir krav om datablad for andre produkter, og ikke bare kjemikalier. Vi som jobber med dette, kjenner jo til at det er veldig mange stoffer som er i bruk i produkter som vi til daglig omgir oss med. Farlige stoffer som ikke folk vet om. Dette må også komme inn i et register og blir registrert på en annen måte enn i dag. I dag er det mye opp til leverandøren hva de vil oppgi, og så må vi som sitter og forsker på det tvinge dem til å innrømme at produktene deres inneholder stoffer de ikke har oppgitt. Slik bør det ikke være.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS