Baker-1
Baker-1

Bakerne vil ikke ha regionale verneombud

Baker og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) er imot ordningen med regionale verneombud. Bransjen mener ordningen med verneombud i bakeriene fungerer godt nok.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

– Noen av våre medlemsbedrifter har i det siste fått krav fra sekretariatet til Fondsstyret for regionale verneombud (RVO) om innbetaling til denne, noe som Baker og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) reagerer på, uttaler daglig leder Gunnar Bakke i BKLF i en pressemelding.

Snever unntaksordning

Vi har oppfattet RVO-ordningen som en snever unntaksordning for bransjer med omfattende arbeidsmiljøutfordringer. Dette er ikke tilfellet for bakerbransjen, som er godt kjent med det norske arbeidslivet og som har vært en viktig bidragsyter til det lokale næringslivet i generasjoner. De fleste mindre bakerier her til lands er familieeide virksomheter.

Det ser ut til at RVO forsøker å utvide en snever unntaksordning til flere bransjer basert på om man faller innenfor eller utenfor en gitt næringsgruppe. Dette uten å vurdere om de spesielle hensyn som lå til grunn for ordningen gjelder for den aktuelle bransjen.

Tøff konkurranse

Konkurransen i bakerbransjen er tøff. Mange bakeriene er avhengig av alternativ distribusjon over egne utsalg. Flere bakeriutsalg sliter med marginene fra et allerede høyt skatte- og særavgiftsnivå. Det blir derfor ekstra byrdefylt om denne bransjen skal måtte følge enda strengere regler enn norsk næringsliv generelt.

Fem grunner for å si nei

BKLF er mot ordningen med regionale verneombud av fem grunner:

● Fordi Arbeidstilsynet som statlig organ bør være kontroll- og tilsynsinstansen på arbeidslivsområdet, og har de beste forutsetninger for dette.

● Forskriften er ikke koblet mot den næringskoden som Bakeri- og konditoriutsalg har.

● Det er spesielt at begrepet "Serveringsbevilgning" brukes som et utenforstående kriterium for å pålegge bakeributikkene å delta i ordningen.

● Hovedreglene med verneombud i bakeriene fungerer godt.

● Det strider mot trepartssamarbeidet at bare den ene part (næringslivet) skal finansiere RVO-ordningen.

På lengre sikt mener vi at ordningen med regionale verneombud bør avvikles slik at all kontroll- og tilsynsoppgavene samles hos Arbeidstilsynet. På kort sikt bes det om at ordningen med regionale verneombud ikke utvides til å omfatte butikkbakeriutsalg, men at den fortsatt forblir en snever unntaksordning for bransjer med omfattende arbeidsmiljøutfordringer, avslutter Bakke.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS