Byggeplass-Forus
Byggeplass-Forus

Forplikter seg til HMS-charter

Nylig ble det avholdt et informasjonsmøte om de utførendes plikter i HMS-charteret for byggebransjen. Bedrifter og bransjeorganisasjoner som BNL, EBA, MEF og Norsk Teknologi var representert. De var invitert for å teste ut prosessbeskrivelser og verktøy, og mottakelsen var positiv.

Publisert

Informasjonsmøte om HMS-charteret for byggebransjen, Foran til venstre Lene Jønsson fra EBA. (Foto: EBA)

De utførende i HMS-charteret forplikter seg til å sørge for en vesentlig bedring i ryddighets- og sikkerhetstilstand og for at nødvendig verneutstyr alltid er tilgjengelig og i bruk. En arbeidsgruppe har jobbet målrettet med å lage prosessbeskrivelse og verktøy for implementering i bedriftene. Begge deler skal kunne tilpasses den enkelte bedrift.

Målet med møtet var å få bedriftene til å forplikte seg til å teste ut og implementere de verktøyene som er blitt utarbeidet. Mottakelsen var ensidig positiv, og alle bedriftene ville være med å teste ut dette videre som piloter.

Positiv respons

– Vi fikk veldig god respons på det vi presenterte av verktøy, og det er helt avgjørende at vi nå får bedriftene til å ta i bruk verktøyene, sier Lene Jønsson, leder HMS og Entreprenørskolen i EBA.

Oddbjørn Eriksen er HMS/KS-sjef i entreprenørbedriften Ø.M. Fjeld, og var til stede på møtet.

– Dette er et godt utgangspunkt for en metode og et hjelpemiddel som vil sette søkelyset på ryddighet og sikkerhet på byggeplass. Verktøyet er imidlertid ikke ferdig til å tas i bruk. Det må bearbeides og tilpasses hver enkelt bedrifts arbeidsmåte og kultur, slik at det «går hjem» hos brukerne, sier Eriksen.

Vil forebygge alvorlige hendelser

Oddbjørn Eriksen.

Han mener dette blir en viktig bidragsyter for å unngå alvorlige hendelser.

– Med god forankring hos ledelsen, langsiktig og systematisk jobbing med temaene, vil det uten tvil medvirke til å heve sikkerhetstilstanden og til økt bevissthet rundt ulykkesrisiko. Prosessen vil være en viktig bidragsyter i bestrebelsene etter å unngå de alvorlige hendelsene og til å ikke bli en del av ulykkesstatistikken. Dette vil ha stor betydning for vårt omdømme både som trygg arbeidsgiver og som leverandør i vårt markedsområde, avslutter Eriksen.

Arne-Kristian Granheim er daglig leder hos maskinentreprenøren AK Granheim, og han mener det er utført et godt stykke arbeid så langt.

– Jeg føler at det er utført et godt stykke arbeide av de som har startet dette opp. Det å få synliggjort behovet for struktur og ryddighet rundt HMS tverrfaglig i bedriftene ser jeg på som svært viktig.

Granheim tror HMS kommer til å bli stadig viktigere faktorer i alle prosjekter, både med tanke på økonomi og seriøsitet, og ser klare fordeler for egen bedrift.

- Dette vil i fremtiden styrke vår posisjon i vårt fag innenfor grunnarbeid, sier Arne-Kristian Granheim.

Det er Betonmast og Veidekke som har jobbet fram prosessbeskrivelsene og verktøyene. Begge er representert i EBAs HMS-utvalg og er på mange måter foregangsbedrifter på dette området.

– Verktøykassen inneholder blant annet sjekklister og kontrollpunkter for ulike arbeidssituasjoner, for eksempel arbeid i høyden. At dette er laget av bedrifter – for bedrifter, gir oss en god plattform for det videre arbeidet, sier Lene Jønsson.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS