Oppstart-IA-forhandlingene

Starter forhandlingene om ny IA-avtale

Arbeidsministeren og partene i arbeidslivet ble i møte 15. august enige om å starte forhandlinger om en ny IA-avtale.

Publisert

Fra venstre: Merethe Foss Liverud, statens personaldirektør, Inger Lise Blyverket, fagsjef i Virke, Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør i KS, Ann-Torill Benonisen, spesialrådgiver i NHO, arbeidsminister Anniken Huitfeldt, Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO, Jorunn Berland, leder i YS, Anders Folkestad, leder i Unio, Tove Storrødvann, generalsekretær i Akademikerne. (Foto:AD)

Et viktig grunnlag for forhandlingene blir rapporten fra den partssammensatte arbeidsgruppa som har oppsummert erfaringene med IA-samarbeidet og kommet med anbefalinger for det videre arbeidet, melder Arbeidsdepartementet. Denne gruppa la til grunn at et forpliktende trepartssamarbeid og arbeidsplassen som arena fortsatt skal ligge til grunn for det videre IA-samarbeidet.

Ny avtale på plass ved årsskiftet

Arbeidsgruppen har også blant annet pekt på behov for bedre kunnskap, forenklet oppfølging og økt vekt på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. IA-partene tar sikte på at en ny avtale skal være på plass før dagens avtale går ut ved årsskiftet.

(Arbeidsdepartementet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS