Jobbfri ved skole- og barnehagestart?

Arbeidstakere har ingen lovfestet rett til fri når barna begynner på skolen eller i barnehagen, men en del har arbeidstakere som har avtale om fri.

Camilla Schie-Veslum
Camilla Schie-Veslum

Nå som sommeren går mot slutten, er tusenvis av spente barn snart klar for å begynne i barnehagen eller på skolen, heter det i et nyhetsbrev fra Simployer . I barnehagen forventes det gjerne at minst en av foreldrene er med hele eller deler av de tre første dagene for å venne barnet til overgangen. Ved skolestart er det normalt at en eller begge foreldrene er med første skoledag.

Arbeidsmiljøloven sier ingenting

Arbeidsmiljøloven har regler om arbeidstakers rett til fri fra arbeidet i ulike situasjoner. Den sier imidlertid ingenting om barnehage- eller skolestart. Ved barnehage- og skolestart er det likevel mange norske arbeidstakere som får fri med eller uten lønn. Enten fordi det er regulert i tariffavtaler, eller fordi det er praksis/regler i den enkelte virksomheten som åpner for dette.

Fakta om velferdspermisjoner:

Noen vanlige velferdspermisjoner som ikke er regulert i loven:

  • Tilvenning av barn i barnehage.
  • Første skoledag.
  • Besøk hos lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv.
  • Flytting.
  • Bryllup.
  • Blodgivning.
  • Dødsfall.
  • Begravelse.
  • Akutte sykdomstilfeller i hjemmet.

(Kilde: Simployer)

– Vi får mange spørsmål om rett til fri på første skoledag (og innkjøring i barnehage) rundt skolestart, og det er mange arbeidstakere som feilaktig tror at de har et lovmessig krav på lønn i slike tilfeller. Arbeidsmiljøloven gir nemlig ikke rett til fri, men tariffavtaler eller interne ordninger kan gi rett til fri med lønn i slike tilfeller, sier ledelsesrådgiver i Simployer Camilla Schie-Veslum.

Oppfordrer til fleksibilitet

Hvis din virksomhet ikke har regler om velferdspermisjoner i tariffavtale og heller ikke har lokal avtale eller praksis om dette, så bestemmer arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle om det skal innvilges permisjon, og om dette skal innvilges med eller uten lønn.

– Dersom arbeidsgiver ikke har slike ordninger, så oppfordrer vi til fleksibilitet rundt slike betydningsfulle dager for arbeidstakerne og deres barn. Det kan løses ved eventuelt ferie, avspasering eller fri uten lønn, understreker Camilla Schie-Veslum.

(Nyhetsbrev fra Simployer)

Powered by Labrador CMS