(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Ble du syk i ferien?

Her finner du sjekklista du må gjennom for å avklare om ansatte har rett på ny ferie og sykepenger etter å ha vært syk i ferien.

Publisert

1. juli 2014 ble ferieloven endret. Siden da har det vært nok at arbeidstaker er syk én dag i ferien for å kunne kreve ferien utsatt etter sykdom, melder Adekvat Info.

De øvrige vilkårene for å kunne kreve ferien utsatt, står ved lag. Det innebærer at følgende vilkår må være oppfylt:

  • Man må være 100 prosent arbeidsufør.
  • Man må ha legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførheten.
  • Arbeidstaker må kreve utsettelse raskt (normalt ca. to uker) etter at arbeidet gjenopptas.

Kan ikke kreve ny sommerferie

Arbeidsrettsrådgiver Camilla Schie-Veslum i Infotjenester sier arbeidsgiver skal legge opp ny ferie for medarbeideren i den gjenstående delen av ferieåret, når vedkommende har krav på ny ferie etter sykdom.

Selv om arbeidstakeren har vært syk i hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september, har ikke den ansatte krav på å få ta ut den utsatte ferien innenfor den samme hovedferieperioden. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidsgiver kan gå med på dette dersom det er gjennomførbart.

Bare egen sykdom

Schie-Veslum minner om at det bare er egen sykdom som gir rett til utsatt ferie. Du kan ikke kreve ny ferie dersom ferien ble brukt til å pleie syke barn eller syk ektefelle. Det er heller ingen lovregler som gir ansatte rett til å få avspaseringsdager på nytt, dersom disse spoleres av sykdom. Avspasering er ikke regulert verken i arbeidsmiljøloven eller ferieloven, og er kun basert på avtaler mellom partene. Retten til å få avspaseringsdager utsatt må derfor eventuelt følge av avtalen.

Ikke nødvendigvis penger

At en arbeidstaker har krav på ny ferie senere, betyr ikke nødvendigvis at han eller hun har rett til sykepenger for disse sykedagene. Hvis arbeidstakeren ikke fyller vilkårene for å få sykepenger for sykdommen, for eksempel fordi han eller hun har vært på ferie utenfor EØS-området, vil det ikke følge penger med den utsatte ferien. Da vil den ansatte bare ha krav på nye feriedager, men disse blir da uten betaling.

(adekvat.no)

Powered by Labrador CMS