Helle Ådalen i Selvaagbygg har gyldig HMS-kort. (Foto: Jan Tveita)
Helle Ådalen i Selvaagbygg har gyldig HMS-kort. (Foto: Jan Tveita)

10 000 kroner i bot for manglende HMS-kort

Arbeidstilsynet reagerer strengere ved brudd på plikten til å ha HMS-kort. Virksomheter som bryter HMS-kortplikten, risikerer nå å få gebyr på minst 10 000 kroner.

Publisert

Gebyret vil øke etter hvor mange ansatte som mangler HMS-kort i virksomheten. Beløpet vil også øke ved gjentakende brudd fra en virksomhet, melder Arbeidstilsynet.

Nødvendig for sikkerheten

– Det er først og fremst virksomheter som bevisst forsøker å omgå kravene til HMS-kort som risikerer å få overtredelsesgebyr, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Formålet med HMS-kort er først og fremst å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljøet på bygge- og anleggsplasser og i renholdsvirksomheter. Primærhensikten er at de ansvarlige på en byggeplass skal ha oversikt over hvem som er på byggeplassen til enhver tid. Å ha slik oversikt er nødvendig for å ivareta sikkerheten til arbeidstakerne.

Forebygger svart arbeid

For å få utstedt HMS-kort må virksomheten også være registrert i flere offentlige registre.

– Manglende HMS-kort kan derfor være en indikasjon på at virksomheten opererer med svart arbeidskraft, ikke betaler lønn i tråd med aktuelle allmenngjøringsforskrifter eller på andre måter forsøker å unndra seg offentlige plikter. Brudd på HMS-kort pliktene er derfor viktig å håndheve strengt, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

Gjelder både nordmenn og utlendinger

Arbeidsgiver skal sørge for at alle som utfører arbeid innen bygg- og anlegg eller renhold har gyldig HMS-kort. Kravet om HMS-kort gjelder både norske og utenlandske virksomheter. Også arbeidsgiverne selv og enkeltpersonforetak uten ansatte skal ha HMS-kort og risikerer overtredelsesgebyr dersom de ikke har det.

Bakgrunnen for at Arbeidstilsynet nå innfører bruk av overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort, er at vi over tid har sett at brudd på HMS-kort plikten skjer i altfor stor grad. Å ikke innrette seg etter regelverket skal få større konsekvenser. Det vil også ha en preventiv effekt.

– At virksomheter risikerer strengere reaksjoner fra Arbeidstilsynet vil forhåpentligvis føre til at flere følger HMS-kort regelverket, sier Vollheim.

(Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS