(Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Godkjenner kreft som yrkesskade

Brannmenn rammet av prostatakreft har til nå fått avslag på søknad om yrkesskade. Nå snur NAV og godkjenner denne kreftformen som en yrkessykdom.

Publisert

Flere studier har dokumentert at brannfolk har høyere risiko for enkelte krefttyper enn gjennomsnittsbefolkningen, melder NRK. Brannmenn som har blitt rammet av prostatakreft, har til nå fått avslag på søknaden om at det er en yrkesskade. Men nå snur NAV og godkjenner denne kreftformen som en yrkessykdom på lik linje som yrkesskade for brannmenn, skriver Fagbladet.

Gjennombrudd etter årelang kamp

– Dette er gjennombruddet. Brannmenn og kreft har vært den nye kvikksølvsaken for oss, sier advokat Anne-Gry Rønning-Aaby til Fagbladet. Hun har ført flere saker for brannmenn som har fått kreft.

Brannfolk har nemlig i en årrekke rettet søkelyset mot yrkesrelatert kreft og kreftfaren ved å jobbe i brann- og redningstjenesten.

Ansatte over hele landet jubler

– Dette er et problem vi har kjent og tenkt på over flere år. At man nå har fått anerkjennelse for at en krefttype er godkjent som yrkesskade er veldig positivt, sier brannsjef Torgeir Andersen i Drammen til NRK.

Særlig fagforeninger og interessegruppa Brannmenn mot kreft har jobbet for å belyse kreftfaren i yrket, og få sykdommen godkjent som yrkesskade. I sommer vant Fagforbundets advokater fram i Trygderetten.

Sterkere vern på jobb

Nå som NAV har godkjent én krefttype som yrkesskade, fortsetter arbeidet med å beskytte de ansatte bedre. Brannsjef Torgeir Andersen sier at de jobber med å få ned eksponeringen for brannrøyk, men bekrefter at det gjenstår en del for å sikre arbeidsmiljøet mot kreftskader.

– På landsbasis er ikke dette et veldig gammelt spørsmål. Det er jobbet fram de siste fem årene etter at man kartla en overhyppighet av visse krefttyper for brannkonstabler.

Det er kun et par år siden brannvesenet begynte å jobbe med kreftproblematikken for alvor, fortsetter Andersen.

– Siden har vi jobbet fram en del tiltak som gjelder alt fra rutiner før man rykker ut, til øvelser og hvordan man kler seg.

Renere utstyr og slanger

Brannmenn har etter hvert blitt nøye med å bruke verneutstyr. Etter brann pakkes tøyet ned i sekker som ikke blir tatt ut før det skal inn i vaskemaskin. Det er viktig med renhold på alt utstyr, brannmenn skal for eksempel ikke gå i en brannbil med skittent branntøy.

Men fortsatt gjenstår mye HMS-arbeid blant brannfolk, ikke minst blant deltidsmannskapene er det en jobb å gjøre.

(Kilder: Fagbladet og NRK)

Brannmenn mot kreft

• Fagforbundet og interessegruppa Brannmenn mot kreft, har jobbet for å belyse kreftfaren i yrket.

• Fagforbundet har ført sakene til Frode Tufte og Terje Sørensen, som begge er tidligere kreftrammede brannkonstabler.

• Søkelys ble satt på kreft i brannyrket etter at internasjonale undersøkelser fastslo klar sammenheng.

• I Norge har Kreftregisteret, Stami og Arbeidstilsynet hatt prosjekter og kartlegging av kreftfaren.

• I sommer fikk Fagforbundet Trygderettens medhold til ny behandling av sakene til Tufte og Sørensen. Nylig kom vedtaket. Deres sykdom er nå å anse som yrkesskade.

(Kilde: Fagbladet)

Powered by Labrador CMS