Det kommer nye og skjerpede lovkrav til personlig verneutstyr. (Foto: Jan Tveita)

Skjerper kravene til personlig verneutstyr

I april kom en ny EU-forordning for personlig verneutstyr (PVU) som erstatter det tidligere EU-direktivet på området. Den nye forordningen stiller ikke bare krav til produsenten av verneutstyret, men også til importører og distributører.

Publisert

– En forskjell fra tidligere er at direktivet byttes ut mot en EU-forordning, melder det svenske nettstedet prevent.se. En forordning gjelder i alle medlemsstater og er en bindende rettsakt som man kan henvise til i en nasjonal domstol. Man har valgt å gjøre det slik fordi man opplevde at det var for store forskjeller i hvordan det tidligere EU-direktivet ble praktisert i de ulike medlemslandene, sier Edgardo Aleite Escudero, sakkyndig i produktsikkerhet ved det svenske Arbetsmiljöverket.

Krav til importører og distributører

En annen endring er at det nå ikke bare stilles krav til produsenter av personlig verneutstyr, men også til importører og distributører. Dersom kravene i EU-forordningen ikke er oppfylt, kan det medføre salgsforbud og bøter.

– Et fåtall produktgrupper, som for eksempel hørselvern, endrer kategori, noe som innebærer høyere sikkerhetskrav i sertifiseringsprosessen for produktene. Som produsent kan man rådføre seg med en akkreditert kontrollinstans. I Sverige er det Swedac, sier Escudero.

Fra 21. april i år til 20. april 2019 gjelder både forordningen og direktivet parallelt i EU-landene.

Også EØS-landene

Ifølge Arbeidstilsynet kommer den nye EU-forordningen med skjerpede krav til personlig verneutstyr også til å bli innført i Norge. De nye kravene også skal gjelde i EØS-landene, men de er av lovgivningstekniske grunner ikke gjennomført i norsk rett ennå. Ettersom vi er en del av EU via EØS- avtalen, tar det lengre tid å innføre EU-regelverk i et EØS-land enn det gjør i et EU-land.

– Men det kommer, opplyser Arbeidstilsynet.

Powered by Labrador CMS