Butikksjef Bjørn Vidar Godnes Iversen i Kiwi Kongsvinger kan tilby ifølge Arbeidstilsynet tilby sine medarbeidere gratis synsundersøkelse og databriller. (Foto: Jan Tveita)

Butikkansatte får rett til databriller

370 000 butikkansatte omfattes av forskriften om rett til gratis synsundersøkelse og databriller, har Arbeidstilsynet bestemt.

Publisert

Alle arbeidstakere som jevnlig og i en betydelig del av arbeidstida jobber ved en dataskjerm, har rett til å få dekket databriller av arbeidsgiveren. Det slås fast i forskriften om dataarbeid, men ansatte som jobber ved kasseapparater har vært unntatt denne forskriften. Nå har Arbeidstilsynet slått fast at retten til gratis synsundersøkelse og databriller også gjelder butikkansatte, melder frifagbevegelse.no.

– Vår konklusjon er at frittstående skjermer av en viss størrelse koblet til en datamaskin i for eksempel et moderne kasseapparat, kan være omfattet av begrepet dataskjerm, sier Trude Vollheim Webb, direktør i Arbeidstilsynet.

Teknologien har endret seg

Årsaken til at butikkansatte også har rett til databriller, er at kasseapparatene har endret seg. Nå har de dataskjermer. «Den teknologiske utviklingen, spesielt innen kasseapparat, har medført at flere arbeidstakere enn tidligere nå jobber foran dataskjermer. Dette innebærer at arbeidsgivere som tidligere ikke var omfattet av plikten til å tilby synsundersøkelse med mer, nå har kommet inn under regelverket, gjennom at de har gått til anskaffelse av mer moderne arbeidsutstyr med dataskjerm», heter det i beslutningen fra Arbeidstilsynet.

Tilsynet har også vurdert om bruk av mobiltelefoner og nettbrett også utløser rett til databriller. Det gjør de ikke, såfremt de ikke er en del av en arbeidsstasjon.

Jevnlig og i en betydelig del av arbeidstida

Arbeidstilsynet peker på at det er visse vilkår som må være oppfylt for at ansatte har rett til databriller betalt av arbeidsgiveren. Ett vilkår som må være oppfylt for butikkansattes del, er at de jobber jevnlig i kassa. Sporadisk eller unntaksvis befatning med kassearbeid vil ikke gi rett til gratis databriller. Arbeidet ved dataskjerm må også utgjøre en betydelig del av arbeidstida. De samme kravene gjelder også for alle andre arbeidstakere. Arbeidstilsynet definerer ikke hvor lang tid de mener «en betydelig del» av arbeidstida er.

Hanne-Mari Schiøtz Thorud er førsteamanuensis ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har vært med i ekspertgruppa som har vurdert butikkansattes rett til databriller. (Foto: Jan Tveita)
 

Råd fra ekspertgruppe

I arbeidet med å vurdere om butikkansatte rett til gratis databriller, har Arbeidstilsynet bedt om råd fra en ekspertgruppe fra Høgskolen i Sør- Norge. I ekspertgruppas vurdering pekes det på at arbeid foran en dataskjerm i mer enn fire timer om dagen kan føre til øye- og nakkeplager. Det gir en viss pekepinn på hva som anses som en betydelig del av arbeidstida, mener Arbeidstilsynet, men understreker at det skal foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Arbeidstilsynet tør ikke å anslå hvor store økonomiske konsekvenser det vil ha for arbeidsgiverne i varehandelen å innrette seg etter regelverket.

(frifagbevegelse.no)

Powered by Labrador CMS