(Illustrasjon: "Ditt NAV" og Colourbox.com)
(Illustrasjon: "Ditt NAV" og Colourbox.com)

Nå kommer digital sykmelding

Nå kan arbeids­takere levere syk­meldingen digitalt til arbeids­giver via NAVs nettsider. Den første versjonen har imidlertid ganske mange begrensninger.

Publisert

Det mener Infotjenester, som leverer rådgivning og tjenester innenfor arbeidslivs­spørsmål. I september lanserte NAV den første løsningen for digital sykmelding. I denne første versjonen kan arbeids­takere finne del C av sykmeldingen inne på «Ditt NAV», og sende denne videre til arbeids­giver digitalt.

– Det er mange begrensninger i løsningen som nå er lansert. For å kunne levere sykmeldingen digitalt, må sykmelder ha tilgang til et kompatibelt datasystem, noe ikke alle lege­kontorer har. Kravet om sykepenger, del D av sykmeldings­blanketten, er heller ikke digitalisert ennå. Det betyr at arbeids­takere som leverer sykmeldingens del C digitalt, i tillegg må levere del D på papir til den som skal betale ut sykepengene, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelses­rådgiver Isabell Myrvang Appelgren.

Kan fortsatt levere på papir

NAV understreker at digital sykmelding foreløpig er best egnet for små- og mellomstore bedrifter, og er mindre egnet for større bedrifter som håndterer sykmeldingene gjennom lønns- eller personal­systemet. Derfor vil det fortsatt være anledning til å kreve at arbeids­takeren leverer sykmeldingen på papir.

– NAV samarbeider tett med leverandørene av disse systemene om en fremtidig integrering. Før denne integreringen er fullført, vil mange av de store virksomhetene ønske å motta del C av sykmeldingen, den som arbeidsgiveren skal ha, på papir, skriver Altinn på sine nettsider.

Infotjenester er blant leverandørene som er i dialog med NAV om integrasjon mot sine HR-systemer.

Daglig leder må gi tilgang

For bedrifter som ønsker å ta i bruk den nye digitale sykmeldingen, må det gjøres noen forberedelser. Det er nemlig bare den som er registrert som daglig leder i Brønnøysund­registrene som har tilgang til de digitale sykmeldingene.

– Altinn anbefaler at daglig leder går inn og gir utvalgte medarbeidere, for eksempel i HR-avdelingen, tilgang til de digitale sykmeldingene, slik at de kan formidle sykmeldingen videre til ledere med personal­ansvar. Deretter er det mulig å skru på varsler, slik at riktige personer får varsel når en digital sykmelding er levert, sier Myrvang Appelgren.

Den som har tilgang til sykmeldingene på vegne av arbeids­giver, skal på sin side rapportere opplysninger om nærmeste leder tilbake til NAV.

Her finner du NAVs veiledning for å tildele tilganger.

Arbeidsgivere skeptisk

I Infotjenesters Fagforum er det flere arbeids­givere som har uttrykt skepsis til denne første versjonen av løsningen. En av bekymringene er at arbeids­takere som har levert del C digitalt, vil glemme å levere del D på papir, og tro at arbeidsgiver har fått nødvendig dokumentasjon. Det er også bekymring for administrasjon av rettigheter.

Infotjenesters juridiske HR- og ledelses­rådgiver forstår at noen kan være skeptiske, men tror dette vil bli en god løsning for arbeidsgiver.

– Systemet vil bli gradvis forbedret, og skal etter hvert utvikles slik at leder med personal­ansvar vil få tilgang til de digitale sykmeldingene. Når HR-systemene blir integrert mot løsningen fra Altinn, vil det sannsynligvis oppleves som bruker­vennlig også for store virksomheter.

Bra for oppfølging

For NAV vil det med den nye løsningen bli lettere å følge opp sykmeldte. De vil nå vite hvem som er den sykmeldtes nærmeste leder, og kan være mer presis i kontakten med deg som arbeidsgiver. I tillegg vil arbeidstakeren på «Ditt NAV» finne en oversikt over sine egne oppgaver under sykefraværet. De vil også motta elektroniske varsler fra NAV i forbindelse med sykefraværet.

(Infotjenester)

Powered by Labrador CMS