(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Vil åpne for kveldsarbeid

Med dagens regel­verk bryter mange arbeids­takere arbeids­miljø­loven hvis de tar med seg jobb hjem etter kl. 21. Nå endres arbeids­tids­reglene.

Publisert

Reglene for nattarbeid er strenge i Norge. Etter arbeids­miljø­loven er tida mellom kl. 21.00 og 06.00 natt­arbeid, og natt­arbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Det er kurs- og kompetanse­leverandøren Infotjenester som melder dette.

I klartekst betyr det at det ikke er tillatt å gjøre arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 som kunne vært gjort på et annet tidspunkt. Og i praksis betyr det at arbeids­givere som tillater arbeidstakere å gå tidligere hjem for å full­føre arbeidet etter kl. 21 på kvelden, bryter arbeids­miljø­loven.

Det ønsker regjeringen å endre på. I et nytt lov­forslag som nå fremmes for Stortinget, åpner den for at arbeids­takere kan gjøre avtale om å jobbe mellom klokka 21.00 og 23.00 uten at arbeidets art gjør det nødvendig.

Arbeidstakers initiativ

Infotjenesters juridiske HR- og ledelses­rådgiver Hans Gjermund Gauslaa har lest forslaget. Han under­streker at det ikke blir fritt fram å jobbe til klokka 23.

– Arbeidstakeren må selv ta initiativ til å jobbe mellom klokka 21 og 23 på kvelden, og det må lages en skriftlig avtale om dette arbeidet. Arbeids­giver kan ikke ta initiativ til, pålegge arbeid eller på andre måter legge arbeids­planer med arbeid etter klokka 21, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, sier Gauslaa. Tida fra klokka 21 vil fortsatt være å se på som natt­arbeid etter arbeids­miljø­loven.

Endrer ikke hviletida

Gauslaa under­streker at det ikke er fore­slått noen endringer i hviletids­bestem­mel­sene i arbeids­miljø­loven.

– Etter hviletids­bestem­mel­sene skal en arbeids­taker ha en sammen­hengende friperiode på minst 11 timer i løpet av 24 timer. Det betyr at en arbeids­taker som jobber til klokka 23.00 om kvelden, ikke kan begynne på jobb igjen før klokka 10 neste dag, sier Gauslaa.

Tariff­bundne bedrifter kan imidlertid inngå avtale med tillits­valgte om hviletid ned til åtte timer.

Ingen endring i grensene

Det er heller ikke foreslått å endre grensene for hvor mye arbeids­takerne kan jobbe i løpet av en dag, ei uke og et år.

– For de som har avtale om fleksitid, er det ikke vanlig å ha så lange ytre rammer som til klokka 21 om kvelden i dag, så denne endringen vil nok heller ikke påvirke fleksitids­avtaler i særlig grad. Den største endringen i praksis vil trolig være at uformelle avtaler om arbeid på kvelden som i dag er relativt vanlig på kontor­arbeids­plasser, blir tillatt etter arbeidsmiljø­loven, sier Gauslaa.

(Kilde: Infotjenester)

Forslaget er en oppfølging av Arbeidstids­utvalgets innstilling NOU 2016: 1, Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet.

Powered by Labrador CMS