Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. (Foto: Jan Tveita)
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. (Foto: Jan Tveita)

Styrket varslervern

1. juli ble vernet om varsling og varslere i arbeidslivet styrket. Innleide arbeidstakere får utvidet varslervern.

Publisert

– Nå får vi et bedre varslervern i norsk arbeidsliv. Det er viktig både for samfunnet, virksomhetene og ikke minst for varslerne selv, uttaler arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Etabler varslingsrutiner

Forskning viser tydelig at det varsles mer og at varslerne blir behandlet bedre i virksomheter som har rutiner for varsling. Det innføres derfor en plikt for alle virksomheter med fem ansatte eller flere til å utarbeide rutiner for hvordan varsling og varslere skal ivaretas. Samtidig innføres visse minimumskrav til varslingsrutinenes innhold.

Innleide arbeidstakere

Varslervernet i arbeidsmiljøloven i dag gjelder for virksomhetens egne ansatte. Innleide arbeidstakere kan også få kjennskap til kritikkverdige forhold i virksomheten de er innleid til. Innleide arbeidstakere har ikke stillingsvern i innleievirksomheten og vil dermed kunne være i en særlig sårbar situasjon hvis de sier ifra om kritikkverdige forhold. De innleide får derfor nå samme rett til å varsle og samme vern mot gjengjeldelse som innleievirksomhetens egne ansatte.

Myndighetene har taushetsplikt

Det er alltid lovlig å varsle tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter. I dagens regelverk kan det være uklart om varslerens identitet kan hemmeligholdes. Det innføres en utvidet taushetsplikt som vil gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter.

De endrede varslingsreglene samles i et eget nytt kapittel (2A) i arbeidsmiljøloven.

(Pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet)

Powered by Labrador CMS