(Illustrasjonsfoto: Teknologisk Institut)

Vi presterer bedre i et godt inneklima

Forbedringer av inneklimaet i kontorbygg reduserer ikke bare kostnadene til oppvarming, de gir også mer fornøyde og produktive medarbeidere.

Publisert

En energigjennomgang av kontorbygg reduserer ikke bare fremtidige utgifter til oppvarming. Et bedre inneklima kan også gjøre medarbeiderne mer tilfredse og dermed mer produktive, viser en ny undersøkelse fra det danske Teknologisk Institut.

– Resultatene understreker at det er nødvendig å ta medarbeidernes prestasjoner med i beregningen når et kontorbygg skal oppgraderes til en moderne energistandard. En ting er at man sparer energikostnader, men viktigere er det at trivselen øker og dermed produktiviteten. Resultatene av vår undersøkelse viser at en energigjennomgang betaler seg, ikke bare for arbeidsgiverne, men også for utleieren av kontorbygget, sier prosjektleder og sivilingeniør Kasper Furu Nielsen ved Teknologisk Institut.

Ta inneklimaet med i regnskapet

Formålet med undersøkelsen er å vise hvorfor inneklimaet og ikke bare energibesparelsene, som i snitt utgjør rundt fem prosent, må med i regnskapet, sett i lys av lønnskostnadene, som utgjør ca. 80 prosent av de samlede kostnadene.

I undersøkelsen har forskerne overvåket inneklimaet i to kontorbygg over en periode på seks måneder, én eldre og én nyrenovert bygning. Her har de sammenliknet temperatur, CO2-konsentrasjonen i lufta og støynivået med medarbeidernes prestasjoner og deres opplevelse av inneklimaet.

Prestasjonene øker

Forskerne målte inneklimakvaliteten og gjennomførte spørreundersøkelser av de ansattes opplevelse av inneklimaet. Resultatene viser at jo bedre inneklimaet oppleves av de ansatte, jo mer øker prestasjonene.

– Budskapet er at inneklimaet må med i regnskapet, slik at fremtidens kontorbygninger blir mer rentable og leverer bedre komfort. Gevinstene kan både komme eierne og leietakerne til gode, og det må tas med i diskusjonen når vi skal fatte beslutninger rundt inneklimaet, sier sivilingeniør Kasper Furu Nielsen.

(Teknologisk Institut Danmark)

Powered by Labrador CMS