Mer innsats fra industrivernet

I gjennomsnitt fem ganger hver dag gjennom hele fjoråret ble industrivernet kalt ut til innsats ved norske virksomheter.

Antallet innsatser er økende. Hele 1763 ganger ble industrivernet kalt ut till innsats i 2023, en økning fra 1361 ganger i 2022.

Dette kommer fram i den årlige industrivernrapporten, som industrivernpliktige virksomheter sender til Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) hvert år.

Direktør Knut Oscar Gilje i NSO kan ikke fastslå noe sikkert om hvorfor industrivernet har flere innsatser i 2023 enn tidligere år. En mulig årsak kan være at 2023 var et normalår etter pandemien.

– Vi vet også at flere av de bransjene som fikk krav om industrivernplikt i 2020 har kommet mer og mer i gang med sine industrivern disse årene. Det har vært en jevn stigning av rapporterte innsatser gjennom disse årene, sier Gilje i en nyhetsmelding på NSOs nettsider.

I 1362 av innsatsene melder virksomhetene at industrivernets innsats var konsekvensreduserende, noe som tilsvarer 77 prosent. Dette er noe høyere enn i 2022. Innsatsene fordelte seg på 376 ulike virksomheter mot 371 virksomheter året før.

– Det er fint å se at industrien rapporterer at vel tre av fire innsatser har hatt god konsekvensreduserende effekt, sier Knut Oscar Gilje.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) har som hovedoppgaver å organisere og føre tilsyn med industrivernpliktige virksomheter. Industrivern er en ordning som skal iverata beredskap i industrien og sikre at kvalifisert personell i en virksomhet er tilgjengelig for innsats på kort varsel.

Powered by Labrador CMS