Personer med fysiske funksjonsnedsettelser har ofte behov for praktisk tilrettelegging og oppfølging i arbeidssituasjonen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Vil få farten opp på inkluderingsdugnaden

Individuell jobbstøtte, funksjonsassistanse, mentorordning og lønnstilskudd står sentralt når arbeidet med inkluderingsdugnaden foreslås styrket med om lag 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020.

Publisert

– For å få flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i cv-en inn i arbeidslivet, prioriterer vi særlig virkemidler som gir individuell oppfølging og støtte i arbeidssituasjonen. Dette kan være helt avgjørende for å komme i arbeid, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til regjeringen.no.

Individuell jobbstøtte

Individuell jobbstøtte styrkes med ti millioner kroner i 2020. Målgruppen er personer med psykiske helseplager eller rusproblemer. Individuell jobbstøtte betyr koordinert arbeidsmarkeds- og helsebistand hvor kommune, spesialisthelsetjeneste og NAV-kontor samarbeider tett.

Funksjonsassistanse

Ordningen med funksjonsassistanse styrkes også med ti millioner kroner i 2020. Målgruppen er personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser som har behov for praktisk tilrettelegging og oppfølging i arbeidssituasjonen.

Mentorordning

For 2020 legges det også opp til bruk av virkemidler hvor målet er å senke terskelen inn i arbeidslivet, som lønnstilskudd og mentor. Mentortiltaket er aktuelt for brukere som har behov for både faglig og praktisk bistand i arbeidssituasjonen. Det vil i 2020 bli satt i gang informasjons- og kompetansetiltak for å øke bruken av ordningen. Kombinert med bruk av lønnstilskudd er dette viktige virkemidler i inkluderingsdugnaden.

Partene deltar i dugnaden

Partene i arbeidslivet bidrar til å fremme inkludering i arbeidslivet blant annet gjennom samarbeidsprosjektet «Vi inkluderer!». Prosjektet bygger på partenes egne erfaringer fra ulike modeller for arbeidsinkludering. Målet er å prøve ut en ny og samlende modell for både privat og offentlig sektor. Prosjektet ble startet i 2019, og regjeringen foreslår at prosjektet fortsetter i 2020.

– Satsingen fra partene i arbeidslivet er et viktig bidrag inn i inkluderingsdugnaden og jeg håper samarbeidet kan gi et enda bredere tilbud til arbeidssøkere med bistandsbehov, sier Hauglie.

Nivået på arbeidsmarkedstiltak foreslås tatt noe ned på bakgrunn av et bedret arbeidsmarked med færre arbeidsledige, heter det i pressemeldingen fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) i forbindelse med forslaget til statsbudsjettet for 2020.

(regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS