(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Strengere Nav-krav får flere i jobb

En ny rapport viser at stadig flere kommer seg ut i arbeid, og at færre søker sosialhjelp når det lokale Nav-kontoret stiller strengere krav.

Publisert

I rapporten, som er laget på oppdrag av KS, svarer 70 prosent av Nav-lederne at de stiller en eller annen form for krav, melder NRK. Av dem sier to av tre at de gjerne skulle vært enda strengere med de som tar imot sosialstønad.

For få tiltaksplasser

Det er mangel på tiltaksplasser eller få ressurser på Nav-kontorene som er årsaken til at kravene fra Nav ikke er enda strengere.

– En må ha et tilbud, og gi tettere oppfølging. Enklest og billigst vil det være bare å betale ut penger, men det er på kort sikt, sier Simen Markussen ved Frischsenteret.

I fjor høst presenterte senteret forskning som viser at aktivitetsplikt er lønnsomt.

– Færre tar imot sosialhjelp, og flere fullfører videregående skole.

Stortinget har vedtatt at det skal være obligatorisk aktivitetsplikt i alle kommuner, men loven er ennå ikke satt ut i livet.

KS kritisk

Direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, er kritisk til obligatorisk aktivitetsplikt.

– Vi er veldig for at kommunene kan bruke egen fleksibilitet og skjønn i disse sakene. Får vi rigide regler der dreiningen går fra hvem dette passer for til at kommunene må følge reglene Stortinget har satt, vil det koste mer penger.

– Hva legger du i skjønn?

– Kommunene vil ut fra kunnskapen de har om brukerne, vurdere hvem de ulike tilbudene hjelper for. Typisk kan det gjelde unge personer under 30 år eller unge med innvandrerbakgrunn som har svak kontakt med arbeidslivet. Da vil kommuner sette i verk aktivitetsplikt, forklarer Eide

Han mener kommunene klarer å vurdere dette selv.

– Den kunnskapen de har, bruker kommunene fornuftig i dag. Vi har bestilt denne rapporten for å få på bordet hvilke kostnader vi snakker om her, sier Eide til NRK.

(nrk.no)

Powered by Labrador CMS