800 000 voksne i Norge har svake digitale ferdigheter. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Pluss på kompetansen din

Kompetanse Norge lyser nå ut midler til kurs i grunnleggende ferdigheter. Fristen for å søke om midler fra tilskuddsordningen er 13. november.

Publisert

Tilskuddsordningen Kompetansepluss har vokst og er nå på rundt 200 millioner kroner årlig, opplyses det i et nyhetsbrev fra Kompetanse Norge.

– Kompetanseheving gir gevinst for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge som forvalter Kompetansepluss.

Et stort behov

400 000 voksne i Norge har svake ferdigheter i lesing. 800 000 voksne har svake digitale ferdigheter. Det viser den internasjonale undersøkelsen PIAAC.

Samtidig viser Virksomhetsbarometeret 2017 fra Kompetanse Norge at kompetansebehovet i norske virksomheter øker, mens behovet for ufaglært arbeidskraft faller.

– Kompetansepluss skal stimulere til mer læring blant de mange voksne i Norge som trenger å forbedre sine grunnleggende ferdigheter. Det styrker tilknytningen deres til arbeidslivet. Å styrke de grunnleggende ferdighetene er også en døråpner til fagutdanning, fagbrev eller høyere utdannelse, sier Lund.

Små bedrifter bør også søke

Virksomhetene som tidligere har arrangert kurs for sine ansatte støttet av Kompetansepluss, tilhører en rekke bransjer, blant annet industrien og bygg- og anlegg. Offentlige virksomheter og overnattings- og serveringsbedrifter er andre store brukere av tilskuddsordningen.

– Mange har oppdaget Kompetansepluss, men vi har en overvekt av større virksomheter. Mindre bedrifter vil også være godt tjent med å satse på kurs på arbeidsplassen, sier Lund.

Søknadsfrist er 13. november 2017.

Les mer om Kompetansepluss og søk her.

(Nyhetsbrev fra Kompetanse Norge)

Dette er Kompetansepluss

  • Kompetansepluss het tidligere BKA og BKF. Det er en tilskuddsordning for kurs i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen og i frivilligheten. Den skal bidra til at flere voksne kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
  • Over 60 000 voksne i Norge har så langt fått glede av ordningen, både i arbeidslivet og i frivilligheten.
  • Både virksomheter, tilbydere av kurs og frivillige organisasjoner kan søke om støtte til kurs i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk.
  • Det er dokumentert at ordningen fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev.
  • Sju millioner kroner er i år øremerket til bruk i samiske språkforvaltningskommuner.

(Kilde: Kompetanse Norge)

Powered by Labrador CMS