Statsminister Erna Solberg. (Foto: Colourbox.com)

Sier nei til kutt i sykelønna

Statsminister Erna Solberg avviser kutt i sykepengene - men frykter vi må jobbe lengre dager.

Publisert

Det har vært tilløp til en ny debatt om sykelønnsordningen i sommer, skriver nettstedet frifagbevegelse.no. Statsminister Erna Solberg vil ikke fjerne dagens sykelønnsordning, med 100 prosent lønn ved sykdom.

Mange måter å være syk på

– Vi har vært veldig klare på å ikke gjøre noe med utbetalingen av sykepenger til folk. Det er heller ikke der problemet ligger. Problemet er at folk er så lenge på sykelønn at de til slutt faller utenfor arbeidslivet. Vi må sørge for at det blir aktivitet tidligere. Det er mange måter å være syk på. Noen kan ikke være på jobb, noen er i kreftbehandling, noen er psykisk syke. Vi må ha en mer aktiviserende sykelønnsordning, mener Erna Solberg.

Mangel på arbeidskraft

Det er klar nedgang i arbeidsledigheten og arbeidsmarkedet i hele landet er i bedring. Men det er også utfordringer: Knappheten på arbeidskraft har økt i flere næringer, mest i kommunal- og sykehussektoren.

Samtidig gir aldring en stadig lavere andel i yrkesaktiv alder. Færre i jobb gir mindre penger til staten. Og med mindre oljeinntekter blir det en slags dobbel negativ effekt. Dermed må det til et sysselsettingsløft. Erna Solberg vil ikke snakke om hva man skal kutte. Men snur det på hodet.

– Mitt budskap til dere i dag er at vi vi må få opp sysselsettingsandelen. Vi må sørge for at folk står i arbeid, skape et samfunn med mindre ulikhet, mener Erna Solberg

43 timers arbeidsuke?

Et middel kan være lengre arbeidsdager.

– Hvis vi ikke får flere folk ut i arbeidslivet. Hva gjør vi da? Da er svaret at vi må jobbe 43 timers uker for å opprettholde finansieringen av samfunnet. Alternativet er kutt i velferdsordninger og offentlige budsjetter, eller å få flere ut i arbeidslivet. 43 timers uke er et regnestykke-eksempel, sa Solberg og fortsatte:

– Så lenge arbeid er kjernen i velferden og finansieringen i vårt samfunn, blir arbeidstid viktig i framtiden. Jeg har et mål om at vi skal ha en 37,5 timers arbeidsuke også i framtiden. Det er ikke noe mål å jobbe 43 timer i uka. Å gi seks timers arbeidsdag som svaret på utfordringen framover, er ikke riktig.

SV, MDG og Rødt har alle gått inn for sekstimersdagen. LO har vedtatt krav om innføring av ulike former for arbeidstidsforkortelser. I sommer åpnet lederen av Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg for at partiet kunne vurdere et begrenset omfang av sekstimersdagen innenfor visse sektorer.

– Sekstimersdagen er oppskriften på nedbygging av velferden, mener Solberg.

Et annet klart mål er få ut mer av restarbeidskraften til hver enkelt.

– Vi må få flere deltidsengasjementer for folk som ikke kan jobbe heltid. Vi må finne måter som gjør at folk som ikke kan jobbe 100 prosent får være en del av arbeidslivet. Hvis du for eksempel kan jobbe 70 prosent i en full jobb, må vi finne ordninger som gjør at man kan få til det, for eksempel gjennom lønnstilskudd eller andre tiltak.

(frifagbevegelse.no)

Powered by Labrador CMS