Johan Kaggestad har fått lov til å herje langt over pensjonsalder. (Foto: Jan Tveita)

Gjør plass for seniorene i arbeidslivet

Fire av ti har inntrykk av at seniorer over 55 år blir ekskludert fra arbeidslivet. I tillegg oppgir en av tre av seniorene selv at de i løpet av arbeidslivet har følt at de har måttet vike for yngre krefter.

Publisert

Dette viser en undersøkelse gjort av Respons Analyse på oppdrag for Mental Helse. Gjennom FRI-prosjektet inviteres derfor aktører i norsk samfunns- og næringsliv nå til å gjøre et felles løft ved å utvikle konkrete tiltak som vil bidra til at samfunnet bedre kan utnytte den kompetansen som seniorene besitter.

Sertifisering av bedrifter

Ett av tiltakene er å sertifisere bedrifter, heter det i en pressemelding fra Mental Helse.

Tidligere helse- og arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen, Odd Einar Dørum, Ingrid Stange, Johan Kaggestad, Astrid Nøklebye Heiberg, Sven Mollekleiv, Victor Normann og Gunn Marit Helgesen har vært med på å utforme sertifiseringsordningen, som vil forplikte alliansepartnere til å jobbe kontinuerlig med utfordringene og legge til rette for å drive utviklingen fremover.

Mange vil delta

En rekke bedrifter og organisasjoner ønsker å ta del i prosjektet, blant annet Telia, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Elkjøp, Fretex, Selvaag Bolig, Aleris og Frivillighet Norge.

– Ikke vær historieløs

Beregninger viser at vi vil mangle arbeidskraft tilsvarende 212 000 årsverk i Norge innen 2030, og at seniorer kan dekke store deler av gapet.

– FRI-prosjektet er kjempeviktig for å skape bevisstgjøring. Det er store ressurser å hente ved å utnytte alle aldersgrupper i samfunnet bedre. Jeg er heldig som får lov til å «herje» langt over pensjonsalder. Men det er fordi jeg er god på noe. Og det er mange eldre som er gode på noe, sier Johan Kaggestad som har vært med i FRI-rådet.

– Jeg har jobbet mye med organisasjonsutvikling, og hører ledere snakke om at de må holde ut med eldre arbeidstakere til de blir pensjonister. Man glemmer å se på eldre som ressurs. Det er noe med å utnytte den erfaringen som har lagt grunnlaget for samfunnet vårt, og slippe å finne opp hjulet på nytt igjen. Spør de eldre, som har lykkes før, om hva de har lagt vekt på og hvordan de har tenkt. Ikke vær historieløs, sier Kaggestad.

(Pressemelding)

FRI-Alliansen

FRI-prosjektet er et initiativ fra Mental Helse. Mental Helse skal i 2017 jobbe med en rekke alliansepartnere som ser utfordringene knyttet til eldrebølgen og verdien av å tenke nytt for å ruste oss for fremtiden.

Dette handler både om hvordan virksomheter behandler seniorer som målgruppe, og hvordan vi bedre kan bevare og videreføre den kompetansen som seniorene besitter.

Ambisjonen med FRI-prosjektet er å skape et samfunn der folk ikke settes i bås ut fra alder, og der seniorer blir velfungerende bidragsytere i samfunnet så lenge som mulig. Pensjonistmodellen innebærer et brått brudd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, noe som innebærer at seniorene ofte får bidratt mindre enn de selv ønsker - og mindre enn samfunnet har behov for. For mange medfører det også at de konles fra en stor del av sine viktigste sosiale relasjoner.

(Kilde: FRI-prosjektet)

Powered by Labrador CMS