(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Ny europeisk arbeidsmiljøkampanje

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) lanserte nylig den toårige kampanjen "Gode arbeidsplasser hele livet". I Norge ledes kampanjen av Arbeidstilsynet.

Publisert

Arbeidsstyrken blir stadig eldre. I 2030 vil arbeidstakere i alderen 55-64 år utgjøre 30 prosent av den totale europeiske arbeidsstyrken. De helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinstene ved at folk står lenger i arbeid er enorme, ifølge Arbeidstilsynet.

Milliarder å hente

Den direkte gevinsten av at 62-67-åringer står ett til to år lenger i arbeid, antas å ligge på omtrent 32 milliarder kroner i 2030. En dobling av yrkesdeltakelsen blant seniorer over 67 år tilsvarer 85 000 nye årsverk. Det viser en undersøkelse NyAnalyse har gjennomført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk og ECONA.

Et smartere arbeidsliv

Forebygging og individuell tilpassing gjennom hele yrkeslivet skal sikre at eldre velger å stå lenger i arbeid. Norske arbeidstakere får stadig bedre helse, også de over 50 år. I dag er sys­selsettingsandelen blant landets 64-åringer hele 17 prosentpoeng høyere enn i 2001.

– Å handle i tråd med arbeidsmiljøloven er det smarteste arbeidsgiver kan gjøre – å behandle hver arbeidstaker individuelt i alle livsfaser og ta hensyn til hver enkelt arbeidstaker, uansett alder. Jeg er ikke i tvil om at når arbeidsgiver investerer i et godt og tilrettelagt arbeidsmiljø i «unge» år, gir det solid avkastning i form av kompetente, arbeidsomme og lønnsomme seniorer, sier Arbeidstilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen.

(Pressemelding)

Du kan finne fakta, verktøy og all informasjon om kampanjen på www.healthy-workplaces.eu/no

Powered by Labrador CMS