Språkopplæring-1

Søk om midler til norskopplæring

Virksomheter kan nå søke midler til å gjennomføre norskopplæring på arbeidsplassen.

Publisert

(Illustrsjonsfoto: Colourbox.com)

Flere bør få mulighet til å få norskopplæring på arbeidsplassen, melder Vox. Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) gir støtte til opplæring i norsk, lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter.

Stort behov

I samarbeid med Byggenæringens Landsforbund, Norsk Industri og Fellesforbundet har Vox på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien. 40 prosent av bedriftene tilbyr de ansatte norskopplæring i dag.

Utvidet norskopplæring

For arbeidsinnvandrere har hovedregelen fram til nå vært at de selv eller arbeidsgiver må betale for norskopplæringen.

– Vox er fornøyd med at regjeringen nå utvider ordningen. Dette har vi ønsket lenge, og vi er glade for de bidragene partene har kommet med for å få dette på agendaen, sier Gina Lund, direktør i Vox.

– Arbeidsplassen er en svært viktig arena for læring, og vi ønsker derfor å stimulere til mer norskopplæring i arbeidslivet, sier Lund.

Vox lyser ut midler til opplæring gjennom BKA. Private og offentlige virksomheter kan søke. Søknadsfristen er 11. november 2015.

(vox.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS