(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Inkluderingsdugnad i arbeidslivet

Partene i arbeidslivet går sammen om å få flere i jobb gjennom samarbeidsprosjektet «Vi inkluderer».

Publisert

– Det er fantastisk at alle partene i arbeidslivet nå går sammen for å inkludere flere i arbeidslivet. Altfor mange står i dag på utsiden. Samtidig mangler norske bedrifter arbeidskraft. For å dekke dette behovet er vi nødt til å tenke nytt når det gjelder rekruttering. Vi må samarbeide om denne felles utfordringen og sørge for å gjøre mer av det som fungerer, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til nettstedet nho.no.

Skal ledes av NAV

Som et ledd i regjeringens inkluderingsdugnad har NHO og NAV etablert et nytt samarbeidsprosjekt kalt «Vi inkluderer» . I prosjektet deltar også arbeidsgiverorganisasjonene Virke, Spekter og KS og arbeidstakerorganisasjonen LO, dessuten er de andre arbeidstakerorganisasjonene invitert med. Prosjektet ledes av Arbeids- og velferdsdirektoratet og skal prøves ut i tre fylker: Vestland, Trøndelag og Oslo.

Bygger på «Ringer i Vannet»

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har store forventninger til prosjektet.

– Vi trenger partene i arbeidslivet for å lykkes med inkluderingsdugnadens mål om å få flere i jobb. Nå bygges det videre på det beste partene har innenfor inkluderingsfeltet i et nytt og tettere samarbeid med NAV. Jeg er spent på å følge det framover, sier hun.

Vi inkluderer bygger på erfaringer fra NHO-prosjektet Ringer i Vannet og fra inkluderingsprogrammer hos Virke, Spekter og KS. Ringer i vannet tar utgangspunkt i bedriftenes behov og finner kandidater som passer til dette behovet. Kandidater og arbeidsgivere blir tett fulgt opp – både før, under og etter ansettelse.

Kommunesektoren med

En viktig forutsetning for en bred satsing er at kommunesektoren også er med på dette prosjektet.

– En av kommunesektorens viktigste oppgaver er å hindre utenforskap. Kommunesektoren har mange roller i dette, både som samfunnsaktør, tjenesteprodusent og arbeidsgiver. Det er et mål at flest mulig kommer inn i det ordinære arbeidslivet. KS er derfor glad for å ta del i samarbeidet Vi inkluderer! At prosjektet bygger på erfaringer fra godt inkluderingsarbeid i både privat og offentlig sektor er en styrke, sier Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS.

Unik mulighet for bedriftene

Arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Spekter bidrar også med sine gode erfaringer fra det inkluderingsarbeidet de har drevet med.

– Vi inkluderer er en unik mulighet for norske virksomheter. Det er vi som er arbeidsgivere som har makten til å til å gjøre en forskjell for enkeltmennesker, og derfor vil jeg oppfordre næringslivet til å bruke den makten, sier Ivar Horneland Kristensen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Bruk trepartssamarbeidet

Fagdirektør i Spekter, Olav Wendelbo Kvam, mener det er viktig å bruke trepartssamarbeidet for å oppnå resultater.

– Fint at vi er i gang med det konkrete arbeidet med inkluderingsdugnaden. Både inkluderingsdugnaden og den nye IA-avtalen har ambisiøse målsetninger som gjør at alle må strekke seg for å få resultater. I inkluderingsarbeidet er det, som ellers, viktig å bruke trepartssamarbeidet som en sterk kraft for å oppnå resultater. Dette vet vi virker og har bidratt til å oppnå gode resultater i vår egen inkluderingssatsing Springbrett, sier han.

De tillitsvalgte vil også bidra

Også på arbeidstakersiden er man entusiastisk for Vi inkluderer.

– LO har fulgt prosjektet fra starten av, og vi har tro på denne metodikken. Det er smart å ta utgangspunkt i virksomhetenes egne behov for arbeidskraft. Jeg tror mange virksomheter ønsker å bidra til inkludering. LO har også mange tillitsvalgte som vil gjøre sin del av jobben. Dette samarbeidet er viktig og bra, sier Roger Haga Heimli, andre nestleder i LO.

Erfaring og forskning viser at metoden virker, og at det ligger et stort potensial for inkludering – og varig jobbmatch – hvis flere tar metoden i bruk. Målet for det nye samarbeidet er å utløse dette potensialet. Et tettere samarbeid mellom NAV og organisasjonene i arbeidslivet vil gi økt kunnskap om arbeidslivet og arbeidsgivers behov, og bidra til mer helhetlige og koordinerte tjenester. Ved å bygge på våre felles erfaringer og spre metoden til flere bedrifter kan vi få flere arbeidssøkere med hull i CV-en i jobb.

Vi ønsker alle bedrifter velkommen til inkluderingsdugnad!

(nho.no)

Powered by Labrador CMS