IA-prisen i Hedmark til Skatteopplysningen Øst

IA-prisen 2015 for Hedmark er tildelt Skatteopplysningen Øst. Prisen ble nylig delt ut under Arbeidslivskonferansen på Hamar.

Publisert

Skatteopplysningen Øst på Hamar vant IA-prisen 2015 for Hedmark, på bildet representert ved ledergruppa, (f. v.) underdirektørene Jan Mobæk og Hilde Sollien, seksjonssjef Tonje Faraasen og underdirektør Øyvind Bergerud. (Foto: Jan Tveita)

Skatteopplysningen Øst Hamar har vist hvordan den har skapt resultater gjennom et godt og systematisk arbeid på alle de tre delmålene i IA-avtalen, heter det blant annet i begrunnelsen for utdelingen av prisen.

Fra fravær til nærvær

Videre opplyser juryen at prisvinneren har tatt tak i et høyt sykefravær og snudd det til høyt nærvær, gjennom systematisk jobbing med oppfølging, forebygging og helsefremming. Selv sier Skatteopplysningen at skiftet kom da virksomheten høsten 2011 satte søkelyset på helsefremmende arbeidsplasser.

Inkluderer alle

I inkluderingsarbeidet er dette en virksomhet som tar ansvar for å gi alle en mulighet. Den viser både hvordan det jobbes systematisk med å beholde egne arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne og hvordan den i rekruttering og ansettelsesprosesser lar de som ikke er så gode til å markedsføre seg selv, få en sjanse til å vise seg fram. De har aktivt tatt del i å åpne arbeidsplassen for dem som har behov for arbeidstrening og avklaring ved bruk av arbeidspraksis, og bruker også dette som en rekrutteringskanal.

God seniorpolitikk

Skatteetaten Øst på Hamar har også jobbet godt for å beholde eldre arbeidstakere og øke pensjonsalderen. Her er virksomheten helt i tråd med det som Senter for Seniorpolitikk og forskningsfeltet anbefaler. Virksomheten jobber med å se den enkelte og ta tak i behov og muligheter for hver enkelt. Søkelyset er på ressurser, og alderssammensetningen på de som går av, viser at arbeidet gir resultater.

Det er IA-rådet i Hedmark som deler ut IA-prisen.

Les mer i neste nummer av HMS-magasinet om Skatteopplysningen Øst på Hamar!

Powered by Labrador CMS