Seniormål-IA-CB6841575

Seniormålet nådd i fem fylker

Fem fylker har nådd IA-avtalens mål om å øke antall yrkesaktive år etter fylte 50 år.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Målet i IA-avtalen var at den gjennomsnittlige lengden på yrkesaktivitet for personer over 50 år skulle øke med seks måneder fra 2009 til 2013, melder Nav på sine nettsider.

Det har vært økning i alle fylker, men det er bare Rogaland, Troms, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Nordland som har nådd målet i IA-avtalen.

På landsbasis ble økningen knapt fem måneder. Forventet yrkesaktivitet etter 50 år er nå 11,3 år.

Skyldes pensjonsreformen

– Mye av økningen etter 2010 skyldes at pensjonsreformen har gjort det mer lønnsomt å fortsette i jobb etter 62 år, sier seksjonssjef i NAV, Ole Christian Lien. – Satsingen på seniorpolitikk gjennom IA-avtalen kan også ha bidratt. Tidligere undersøkelser viser at arbeidsgivere i stadig større grad ser verdien av å beholde seniorer lengst mulig i arbeid.

Nedgang i pensjoneringsalder

Etter at pensjonsreformen kom, er det ikke samsvar mellom når folk tar ut pensjon og når de slutter i arbeid. Forventet pensjoneringsalder for en 50-åring er nå 63 år.

– Med pensjonsreformen fikk folk mulighet til å ta ut alderspensjon etter fylte 62 år fra 2011. Som en følge av det er nå forventet pensjoneringsalder 0,7 år lavere enn i 2010, sier Lien.

(nav.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS