Sykefravær-CB2980287

Forslår enklere oppfølging av sykmeldte

Regjeringen legger fram forslag som vil gjøre det enklere å følge opp sykmeldte arbeidstakere.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

– Vi fjerner 1500 av dagens skjemaer og frigjør 69 årsverk som nå skal brukes på oppfølging av sykmeldte, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Han mener dette er tidenes avbyråkratisering i IA-arbeidet.

Resultat av IA-avtalen

Forenklingsforslagene er et resultat av den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv fra mars i år. Avtalepartene var enige om at en forenkling av regelverket var nødvendig. Regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli i år.

Blant forslagene

Regjeringen vil

* målrette reglene om dialogmøte mot sykmeldte som har et særlig behov for tett oppfølging, ved å gjeninnføre bestemmelsen om at virksomhetenes dialogmøte skal være forbeholdt situasjoner for helt sykmeldte, og at møtet bare skal avholdes for delvis (gradert) sykmeldte dersom partene mener det er behov for det.

* forenkle reglene om hvem som skal delta på dialogmøtet. Dialogmøtet skal først og fremst være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker, og andre aktører (bl.a. leger) skal bare delta der partene har behov for det.

* oppheve arbeidsgivers rapporteringsplikt til Nav etter ni ukers sykefravær, og det omfattende sanksjonsregimet overfor arbeidsgivere og sykmeldere som ble etablert i 2011.

Ved å fjerne dette, kan arbeidsgiverne bruke mer av sin tid på å følge opp den enkelte arbeidstaker på arbeidsplassen. Arbeidstakeren kan konsentrere seg om å bli frisk og komme tilbake til jobb. Nav-ansatte kan følge opp den enkelte for å få vedkommende tilbake til arbeidslivet, framfor å bruke tiden på skjemaer og dokumenter. Legene slipper å delta på unødvendige møter, ifølge arbeidsministeren.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS