Robert-Eriksson-IA-konferan

Enklere for IA-bedrifter å søke om tilskudd

Regjeringen innfører et nytt og enklere forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter.

Publisert

Robert Eriksson. (Foto: ASD)

– Tilskuddsordningen vil gjøre det enklere for arbeidsgivere både å forebygge sykefravær og å legge til rette, slik at ansatte kan være i arbeid til tross for helseproblemer, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

Skal virke stimulerende

Formålet med tilskuddet er å stimulere arbeidsgivere til å sette i verk forebyggende og tilretteleggende tiltak på arbeidsplassen. De nye reglene trer i kraft i dag mandag 1. september og følger opp partenes enighet om å ha et større fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid i virksomhetene i den nye IA-avtalen.

Forbeholdt IA-virksomheter

Forskriften viderefører dagens ordninger med tilretteleggingstilskudd og tilskudd til bedriftshelsetjeneste. De nye reglene innebærer at det også skal kunne gis kompensasjon for merutgifter og merinnsats arbeidsgiverne har knyttet til tiltak som styrker det forebyggende HMS-arbeidet i virksomheten. Dette kan være ulike opplæringstiltak som kurs i risikovurdering, konflikthåndtering, kommunikasjonstrening, jobbmestring eller arbeidsstillinger. Man kan også søke om tilskudd til opplæring av ansatte, representanter for ansatte og ledere for å heve kompetansen i å forebygge sykefravær.

Tilskuddet kan gis til en enkelt arbeidstaker, men også til grupper av arbeidstakere. Tilskuddet er forbeholdt IA-virksomheter.

Du kan lese mer om innholdet i den nye forskriften og hvordan du kan søke tilskuddet her.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS