Bygningsarbeidere
Bygningsarbeidere

Nordisk samarbeid mot sosial dumping

En ny nordisk satsing har som mål å bekjempe sosial dumping i de nordiske landene. En rapport fra Nordisk Ministerråd peker på utfordringer med å integrere arbeidstakere fra land utenfor Norden.

Publisert

(Ill. foto: Jan Tveita)

Nordisk ministerråd har satt i gang et prosjekt som skal se på hvordan rekrutteringen av utenlandsk arbeidskraft kan forbedres slik at sosial dumping forebygges og tilbud om gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø i bred forstand kan brukes til å tiltrekke arbeidskraft.

– Jeg håper i høy grad at prosjektet vil bidra til å styrke de nordiske landenes evne til å tiltrekke seg den utenlandske arbeidskraften Norden har bruk for nå og fremover, uttaler Nordisk ministerråds generalsekretær Halldór Ásgrímsson.

Flest ufaglærte

Rapporten Udenlandsk arbejdskraft i Norden er første ledd i innsatsen. Den viser at den største innvandringen i nyere tid kommer fra de nye EU-landene i Øst-Europa, spesielt Polen og Baltikum, og at mesteparten av arbeidsinnvandrerne er ufaglærte innenfor byggevirksomhet, landbruk, gartneri, skogbruk, transport og tjenester.

Rapporten peker på store utfordringer når det gjelder å overholde gjeldende overenskomster, sikring av ansettelsesvilkår, arbeidsmiljø og videreutdannelse samt problemer med sosial dumping.

Midlertidig ansatte mest utsatt

Utfordringen er spesielt stor når det gjelder midlertidig ansatt utenlandsk arbeidskraft og utstasjonerte arbeidstakere. Blant problemene som nevnes, er manglende kjennskap til nordiske standarder for arbeidsmiljø og sikkerhet hos de utenlandske arbeidstakerne eller aksept av dårligere og farligere vilkår på grunn av lavere forventninger.

Prosjektet løper i perioden 2010–12 og er ledd i Nordisk ministerråds generelle globaliseringsinnsats. Rapporten Udenlandsk arbejdskraft i Norden er en sammenfatning av innsatsen i hvert enkelt nordisk land og utgjør første skritt av prosjektet.

De nordiske sysselsettingsministrene møtes 25. november som ledd i det løpende nordiske samarbeidet.

(Pressemelding fra Nordisk Ministerråd)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS