Bladet Sykepleien har bedt sykepleiere om å beskrive sin arbeidshverdag. Mange ansatte mener de bruker altfor lite tid på pleie. FOTO: Colourbox
Bladet Sykepleien har bedt sykepleiere om å beskrive sin arbeidshverdag. Mange ansatte mener de bruker altfor lite tid på pleie. FOTO: Colourbox

Hva gjør egentlig en sykepleier?

Sykepleiere har et ønske om å bruke all sin arbeidstid på å hjelpe andre mennesker. Men er hverdagen egentlig slik?

Publisert

Flere hundre sykepleiere har deltatt i bladet Sykepleiens spørreundersøkelse med emneknaggen #Hva gjør egentlig sykepleiere?

I undersøkelsen ble sykepleierne bedt om å beskrive sine egne erfaringer og tanker om yrket.

Svarene er ganske entydige, viser Sykepleiens undersøkelse. Svært mange av sykepleierne er frustrerte over at deres pålagte arbeidsoppgaver går på bekostning av det de egentlig burde bruke tiden sin på.

En av sykepleierne skriver:

«Som sykepleier ønsker jeg å ha nok tid til å gi alle pasienter nok tid og omsorg. Sånn er det ikke i dag. Vi springer bare fortere og fortere på grunn av lav bemanning, flere pasienter og masse nye oppgaver som legges på oss kontinuerlig.»

Blant oppgavene som stjeler mest tid er renhold og kjøkkenarbeid. Dette går på bekostning av sentrale sykepleieroppgaver, og bidrar til at spriket mellom det en sykepleier bør bruke tiden sin på – og det pleieren faktisk gjør – blir stadig større.

Hele 85 prosent av sykepleierne oppgir at de ukentlig eller oftere utfører oppgaver som ikke nødvendigvis kan karakteriseres som sykepleierelaterte. 62 prosent svarer at dette er noe som hører til dagligdagse opplevelser.

Kun 1,6 prosent mener at de aldri utfører slike oppgaver.

Les hele undersøkelsen på Sykepleien.no!

Powered by Labrador CMS