Verdens første internasjonale standard om psykososialt arbeidsmiljø

Det har nå kommet en standard som hjelper virksomheter å oppdage og håndtere negative psykososiale forhold. Standarden er basert på den internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001.

Publisert

Forhold på arbeidsplassen som usikkerhet, frykt, isolasjon og endrede arbeidsmengder kan ha betydelig negativ innvirkning på den psykiske helsen til arbeidstakerne, noe den pågående Covid-19-pandemien har vist. Den nye internasjonale standarden gir veiledning om hvordan organisasjoner kan identifisere og håndtere psykososiale forhold på arbeidsplassen.

Standarden gir retningslinjer for styring av psykososiale risikoer, gir konkrete eksempler på hvordan organisatoriske og sosiale forhold kan påvirke arbeidstakerne og hvordan dette kan håndteres. Standarden gir veiledning om hvordan man kan identifisere og vurdere forhold som kan svekke arbeidernes psykiske helse og velvære. Den gir også veiledning om hva man kan gjøre for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø.

ISO 45003 supplerer kravene i NS-ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning. Standarden kan også brukes som en selvstendig veiledning for organisasjoner som vil ta tak sitt psykososiale arbeidsmiljø. Det er planlagt at ISO 45003 skal oversettes til norsk.

Du kan lese mer om standarden på Standard Norges nettsider.

(Standard Norge)

Powered by Labrador CMS