Hva kan gjøres for å forebygge muskel- og skjelettplager i bygg og anlegg?
Hva kan gjøres for å forebygge muskel- og skjelettplager i bygg og anlegg?

Webinar om forebygging av muskel- og skjelettplager

4. oktober arrangerer Arbeidstilsynet et webinar om forebygging av muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen.

Sykefraværsstatistikken viser at bygg- og anleggsnæringen har mer langtidssykefravær enn gjennomsnittet grunnet muskel- og skjelettdiagnoser. Konsekvensene av fraværet er store både for arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnet. Hva kan vi gjøre for å forebygge slike plager?

Hva er årsakene?

Arbeidstilsynet inviterer til webinar 4. oktober kl. 10 der tilsynet skal dele kunnskap om faktorene som kan være årsak  til muskel- og skjelettplager i bransjen, hvordan og hvilke tiltak som kan iverksettes for å fremme muskel og skjeletthelse, og hvorfor det bør gjøres.

Tema for webinaret

  • Fakta om bransjen – hva bør aktørene være spesielt oppmerksomme på?
  • Arbeidstilsynets erfaringer og forventinger.
  • Krav til kartlegging og risikovurdering.
  • Vibrasjon – arbeidsgivers ansvar.
  • Hva kan dere gjøre selv, hva bør dere få hjelp til, og hvem kan hjelpe dere?
  • Partssamarbeid og involvering av verneombudet i forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
  • Nyttige verktøy i forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Du kan gå inn på denne lenken for å melde deg på webinaret.

Powered by Labrador CMS