Trakasserende ledere kan være helseskadelige

Opp mot fem prosent av arbeidstakere har en trakasserende sjef. Slike sjefer kan være helseskadelige, viser ny forskning.

Publisert

– Langvarig stress på grunn av trakasserende sjef kan gi varige endringer i både hjerne og immunsystemet. Det vil si at folk får fysiske endringer og over tid nedsatt allmenntilstand, sier forskningssjef Johannes Gjerstad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) til NRK.

Mellom fire og fem prosent blir trakassert jevnlig av sjefen sin, viser spørreundersøkelsen de har gjort med 1500 personer.

Men de har også gjort mer for å se om det er en sammenheng mellom trakasserende ledelse og smerte. I dette tilfellet hodepine og nakkesmerter, som er vanlige årsaker til sykefravær.

– Vi har tatt spyttprøver for å også undersøke betydningen av genetiske faktorer for sammenhengen mellom trakasserende ledelse og smerte. Vi ser det er tilfelle, og det er nytt, sier Gjerstad.

– Hva er en trakasserende sjef?

– Det er en sjef som latterliggjør sine ansatte. Kritiserer vedkommende i andres nærvær, kommer med negative bemerkninger om vedkommende til andre, eller rett og slett sier de er udugelige. Det kan også være ikke-verbal kommunikasjon.

– Hvem blir utsatt for dette?

– Jeg tror det kan ramme alle, men ett premiss er at det må være et asymmetrisk maktforhold.

Etterlyser Arbeidstilsynet

– Jeg har sett eksempler på en litt for tilbaketrukket holdning fra Arbeidstilsynet. Jeg tenker de har full hjemmel til å tre frem i lyset, sier advokat Arne Oftedal til NRK. Han har jobbet med en rekke saker innen arbeidsrett de siste årene. Flere av sakene handler om ansatte som er i konflikt med sjefene sine. Noen har allerede sagt opp på grunn av den store belastningen, eller mistet jobben.

– Jeg opplever at Arbeidstilsynet i enkelte saker sier at dette er en konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker der domstolene får avgjøre. Men i realiteten er det et svært usunt arbeidsmiljø der Arbeidstilsynet i større grad burde gå inn, treffe tilsyn og i ytterste konsekvens stenge bedriften en periode.

For store forventninger

Avdelingsdirektør Monica Seem sier det er for store forventninger til hva Arbeidstilsynet skal gjøre. Arbeidstilsynet skal hverken mekle eller håndtere konfliktene mellom partene.

– Vi skal ikke forhandle frem løsninger eller kompromisser eller gå inn i en sak som representant for en av partene. Arbeidstilsynet er nøytral, sier Seem til NRK.

– Kan Arbeidstilsynet i verste fall stenge bedriften?

– Hvis det er akutt fare for liv og helse, kan vi gjøre det. Et dårlig arbeidsmiljø kan være helseskadelig, men det skjer over lang tid. Vi kan bare stenge hvis det er akutt fare, og det skjer sjelden i saker med trakasserende sjef.

Tydelig lovverk

Lovverket er tydelige på at trakassering er ulovlig. I Arbeidsmiljøloven står det: Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

I Likestillings- og diskrimineringsloven står det: Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for […] søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

– Det er noen arbeidsgivere som aldri lærer. De tror de står over loven, og har ikke helt skjønt hva det store ansvaret er å lede en bedrift og ha ansvar for at arbeidstakere skal ha det godt på arbeidsplassen sin, sier Oftedal.

– Jeg slutter aldri å bli litt overrasket over hva som finnes der ute.

– Er det mer nå enn før?

– Det er mer fokus på det. Jeg tror ikke det er flere tilfeller nå enn før, men det er i høyeste grad et reelt problem.

Gode sjefer

En helt fersk studie fra STAMI viser at de som i størst grad påvirkes negativt av dårlige sjefer, er de samme som påvirkes mest positivt av gode sjefer. De jobber bedre, er mer motivert og har mindre helseplager og sykemeldinger.

– Det viser hvor viktig lederrekruttering er, sier STAMI-forsker Morten Birkeland Nielsen.

(nrk.no)

Powered by Labrador CMS