Sju tips mot mobbing

Ingen arbeidsplass er helt fri for mobbing og trakassering. Hvis det viser seg at en ansatt føler seg utsatt, er det viktig å ta tak i det umiddelbart. Det verste du kan gjøre er å ikke gjøre noe i det hele tatt.

Publisert

Det svenske nettstedet prevent.se har listet opp sju tips du kan benytte deg av dersom det forekommer mobbing og trakassering på arbeidsplassen din.

1. Vær oppmerksom på endret atferd

Hvordan du reagerer på å bli mobbet, er individuelt. Men hvis en ansatt som tidligere har vært glad og deltok på møter plutselig blir stille og trekker seg tilbake, kan det være et tegn på at noe er galt. Som leder er det også viktig å ta hensyn til sjargongen på arbeidsplassen. Hvordan snakker dere til hverandre, og hvilke normer er det i gruppen som kan virke ekskluderende?

2. Lær deg å lese signalene

Mobbing og overgrep blant voksne likner mye på det som skjer blant barn. Det kan handle om ikke å hilse eller ikke invitere noen til kaffe. Blikk og sukk er vanlige, og å latterliggjøre det en person sier. Noen ganger dreier det seg om å gjøre det vanskelig for noen på jobb ved å holde tilbake informasjon, skjule noens arbeidsverktøy, gi noen umulige arbeidsoppgaver eller kontrollere noen på en overdreven måte.

3. Handle umiddelbart

Hvis du som leder finner ut at en ansatt er utsatt, er det ditt ansvar å gripe inn umiddelbart slik at situasjonen ikke risikerer å bli verre. Det verste du kan gjøre, er å ikke gjøre noe i det hele tatt. Snakk med offeret, men ikke legg ordene i munnen på noen og si "han tuller sannsynligvis". Husk at det er offerets erfaring som teller. Snakk også med lovbryteren. Ganske ofte er det slik at folk som fornærmer, ikke skjønner at de gjør det, men tror at det de sier blir oppfattet som spøk. Lag en handlingsplan for den spesifikke situasjonen der målet er at krenkelsene skal slutte.

4. Sett samtaler om mobbing på agendaen

Det neste trinnet er å se på gruppen og spørre deg selv hvordan det kan skje at det en person oppfatter som spøk, får andre til å føle seg dårlig. Snakk på arbeidsplassmøter om hvilke normer du har i gruppen, og hvilke som er positive og hvilke som begrenser de ansattes rett til å være seg selv. Studier viser at forekomsten av mobbing og trakassering er betydelig sjeldnere i selskaper der slike spørsmål diskuteres jevnlig.

5. Lag en policy

Lag en policy der du formulerer hvordan du ser på mobbing og trakassering. Men det er viktig å være så konkret som mulig. Bare det å skrive at du alltid handler som følge av krenkelser er ikke nok, du må også formulere hva handling betyr - hva skjer hvis noen bryter reglene? I tillegg må alle forstå at det er den sårbare personen som avgjør om det er et regelbrudd eller ikke. Dette kalles tolkningsforrang, ingen leder eller annen ansatt kan bestemme om noen andre føler seg støtt eller ikke. Hvis krenkelsen handler om noe som er knyttet til diskrimineringsgrunnlaget (f.eks. kjønn eller seksuell legning), er det trakassering.

6. Vær et forbilde som leder

Som leder er det viktig å være et forbilde i alle situasjoner. Ved å reagere når du synes at noen blir urettferdig behandlet, skaper du trygghet som gjør at dine ansatte også tør å si det. Ros og vær oppmerksom på ansatte som tør å ta et standpunkt.

7. Hvis det er sjefen som mobber

Det er ikke uvanlig at sjefen er mobberen. For offeret kan det være en veldig ubehagelig opplevelse. Tenk på om du som offer kan snakke med en kollega, med sjefens sjef eller med tillitsvalgt på arbeidsplassen.

(prevent.se)

Powered by Labrador CMS