Hjemmekontoret sliter på kroppen.
Hjemmekontoret sliter på kroppen.

Fire av ti fortsatt på hjemmekontor

Ved inngangen til påsken jobber fremdeles fire av ti arbeidstakere hjemmefra. Hver tredje nordmann har fått smerter i nakke, rygg eller liknende plager på grunn av mer hjemmekontor og stillesittende tilværelse.

Publisert

Om Norsk Koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

I mars oppgir fire av ti arbeidstakere at de hovedsakelig har hjemmekontor (40 prosent). Dette er omtrent som gjennomsnittet for pandemien, men lavere enn i mars og april i fjor da nærmere seks av ti hadde hjemmekontor, viser Norsk koronamonitor fra Opinion.

– Enkelte trives på hjemmekontor, mens andre går på veggen. Etter pandemien vil nok likevel hjemmekontor forbli en ny standard hvor én til to dager i uka blir mer det normale, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Regjeringen innførte tirsdag denne uka strengere nasjonale tiltak som trådte i kraft torsdag 25. mars, i lys av påsken og en ustabil smittesituasjon. Én-meteren blir til to-meteren, i tillegg til skjenkeforbud og forskriftsfestet hjemmekontor.

Tja til digitale møter

Pandemien gjorde at mange mer eller mindre frivillig endte opp med en digital møtekultur. Så langt i år sier sju av ti nordmenn at de i pandemien har deltatt på digitale møter (69 prosent).

Samlet for pandemien, mener 36 prosent av de som har brukt digitale møter at dette er mer effektivt enn fysiske møter. Like mange, 36 prosent, sier de er mindre effektive, mens 21 prosent mener digitale og fysiske møter er like effektive. Resten vet ikke.

- Trenden de siste månedene er at stadig færre synes digitale møter er effektivt. De yngste mener i minst grad at digitale møter er effektivt, sier Clausen.

Hjemmetilværelsen merkes på kroppen

En av tre nordmenn (34 prosent) sier nå at de har fått smerter i nakke, rygg eller lignende plager på grunn av mer hjemmekontor og/eller mer stillesittende tilværelse etter koronautbruddet. Dette er 11 prosentpoeng mer enn i mars i fjor.

Hele 40 prosent av alle kvinner og 28 prosent av alle menn merker smerter på grunn av hjemmekontor eller mer stillesittende tilværelse. Så mange som 48 prosent av de under 30 år sier ja til dette. Bor man i tillegg i Oslo er sannsynligheten 50 prosent at man merker slike plager i disse dager.

– En pandemi er langt ifra balsam på rygg og nakke. Økt hjemmetilværelse merkes på kroppen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at eksperter ber oss akseptere at det unormale er det normale, fokusere på pust og å løse opp spenninger i kroppen, samt prøve å fokusere på muligheter fremfor problemer. Endre litt sittestilling, ta noen øvelser og ta en tur ut er sikker heller ikke dumt.

Typisk norsk å være sur

En av tre nordmenn med hjemmeboende barn sier i mars at de opplever økt konfliktnivå, stress eller negativ stemning i familien i disse dager (33 prosent). Dette er høyeste nivå målt og ligger 5 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien.

– Dersom det oppleves at man selv eller noen man bor sammen med har kort lunte – kanskje også at det har vedvart en stund – så sier statistikken at man langt ifra er alene. Påskeplaner som falmer litt dag for dag, gjør heller ikke saken bedre, sier Clausen.

Gjennom pandemien er det lite uenighet mellom kvinner og menn rundt opplevelsen av økt konfliktnivå og negativ stemning. Likevel er det en trend at desto yngre man er, desto flere oppgir dette.

(opinion.no)

Powered by Labrador CMS