Fedre på hjemmekontor bidrar mer til husarbeidet

Pandemien har generelt sett vært dårlig for likestillingen, ifølge Bufdir, men det finnes et lyspunkt: Menn på hjemmekontor tar mer ansvar for husarbeidet.

Publisert

I rapporten «Likestillingskonsekvenser av covid-19 og tiltak mot pandemien» konkluderer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med at mor i huset gjør mest og mer enn tidligere, skriver Dagens Næringsliv.

Rapporten bygger på undersøkelser gjort av Likestillingssenteret og Yrkesorganisasjonenes sentralforbunds (YS) arbeidslivsbarometer. 1500 norske par ble av Likestillingssenteret spurt om hvordan de opplevde likestillingen på hjemmekontor.

Kvinner har fortsatt hovedansvaret

Det kom fram at kvinner i større grad opplever at de har hovedansvaret på hjemmebane, en tendens som også ble observert i 2020.

– Det er en risiko for at vi får en backlash på likestillingsfronten og fordelingen av oppgaver hjemme, advarer Frøydis Sund, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret til avisa.

YS fant imidlertid et lyspunkt i sitt årlige arbeidslivsbarometer, da flere menn som jobber hjemmefra, oppga at de har tatt på seg hovedansvaret hjemme.

Mellom 6 og 7 prosent av mennene i barometeret oppga i 2019 at de tok på seg hovedansvaret når et barn ble sykt. I 2020 var tallet oppe i 10 prosent. 3000 har deltatt i barometeret.

– Det kan jo se ut som at det at vi har et ganske kjønnsdelt arbeidsmarked for en gangs skyld har slått positivt ut for likestillingen, sier YS-sjef Erik Kollerud om undersøkelsen.

(NTB)

Powered by Labrador CMS