Det kommer nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier.
Det kommer nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier.

Nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier

Innen 1. januar 2023 må alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert i tråd med nye krav i den europeiske REACH-forordningen. Leverandører av kjemikalier kan allerede nå starte med å oppdatere sikkerhetsdatabladene.

Publisert

– Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. «Å stille til rådighet» skal være en aktiv handling. Det å legge sikkerhetsdatablader på en leverandørs hjemmeside eller i en database er ikke nok, sier Tore Jeppe Sørhaug som er seksjonsleder for markedskontroll i Arbeidstilsynet.

Skal sikre trygg bruk

Det er et krav i REACH-forordningen om at brukere av kjemikalier skal få sikkerhetsdatabladet når det skjer en vesentlig endring i lovverket.

Alle stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper skal ha et sikkerhetsdatablad. Også blandinger som ikke er klassifisert som farlig, men inneholder minst ett farlig stoff, skal ha et sikkerhetsdatablad. Databladets viktigste funksjon er å sikre trygg bruk av kjemikalier.

Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at stoffkartotekene ajourføres i tråd med de nye reglene.

Overgangsperiode

Det er lagt opp til en overgangsperiode for gjennomføring av lovendringene. Fram til årsskiftet 2022/2023 er kjemikalieprodukter som allerede er på markedet i tråd med gjeldende regelverk. Men fra 1. januar 2023 skal samtlige kjemisikkerhetsdatablader oppfylle kravene i det nye regelverket.

Overgangsordningen er ikke til hinder for at eksisterende sikkerhetsdatablad allerede nå kan bli oppdatert.

Du kan lese mer om de nye sikkerhetsreglene på Arbeidstilsynets nettsider.

(Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS