Verdensdagen for sikkerhet og helse

Den 28. april hvert år markeres verdensdagen for sikkerhet og helse – ILO-dagen – en rekke steder verden over.

Publisert

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen (ILO) er FNs trepartsorganisasjon for arbeidslivet. ILO jobber med å sikre arbeideres rettigheter verden over, og et viktig mål for ILO er å bidra aktivt til et sikkert og godt arbeidsmiljø.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) og AOF Norge markerer dagen i Oslo ved å arrangere en åpen konferanse med fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø. I Bergen blir også dagen markert. Her vil de regionale verneombudene (RVO) for hotell, restaurant og renhold stille på stand på Torgallmenningen.

Arbeidsmiljø i en koronatid

Konferansen i regi av LO og AOF Norge i Oslo kjøres både fysisk i Samfunnssalen, og for de som vil følge arrangementet lokalt, strømmes det direkte via nett. Arrangørene legger i årets markering av ILO-dagen hovedvekt på følgende tema:

  • Arbeidsmiljø i en koronatid - læringspunkter v/Pål Molander, direktør STAMI
  • Pandemiens innvirkning på arbeidslivet - funn fra tillitsvalgtspanelet v/Anne Mette Ødegård, forsker FAFO
  • Arbeidstilsynets arbeid for å unngå skade og ulykker i arbeidslivet – hvilken innvirkning har pandemien hatt på dette arbeidet? v/Arbeidstilsynet
  • AFI-rapport om hjemmekontor v/Mari Holm Ingelsrud, forsker AFI/Oslo Met
  • Ung i arbeidslivet - lærling i pandemitid v/opplæringsansvarlig og lærling
  • Tillitsvalgte og verneombudenes hverdag under pandemien - flere innlegg

Arrangementet strømmes også digitalt. Her kan du i tillegg finne informasjon fra utstillere.

Ta kontakt med AOF Norge dersom du ønsker å delta på arrangementet.

Powered by Labrador CMS